För förtroendevalda

Vi vill hjälpa dig som förtroendevald att utföra ditt uppdrag så bra som möjligt. Därför har vi tagit fram blanketter, mallar och andra dokument som verktyg för att göra det lättare för er att göra ert jobb. Tack för ditt engagemang!

Ska ni anordna ett evenemang?

Kretsar och sektioner anordnar varje månad olika event både på plats och digitalt för våra medlemmar. Men hur gör man egentligen för att planera ett bra evenemang?

Steg 1. Prata ihop er i styrelsen om vad eventet ska handla om, vilka som ska vara ansvariga, tid och plats.

Steg 2. Fyll i Aktivitetsmall med all information. Skriv hellre för mycket än för lite information i mallen. Detta gör det mycket lättare för oss på kansliet att administrera och marknadsföra ert event. Deltagare blir också mer intresserade av att gå på event som har mycket information om vad som kommer att hända!

Steg 3. I början av eventet uppskattar vi om ni vill presentera föreningen kort. Använd då mallen Ppt-mall inkl. presentation av föreningen. Detta är främst för de som inte än är medlemmar. Vi vill visa upp vår fina förening och berätta om alla de förmåner vi får som medlemmar. Förhoppningsvis blir någon ny medlem efter ert evenet!

Steg 4. Använd gärna mallen PPT mall till APS aktiviter om ni har ett digitalt eller hybridmöte. I den finns information om vad som kan vara bra att tänka på som deltagare i ett digitalt möte.

Är ert event i föreningshuset på Wallingatan? Titta även på mallen Checklista aktivitet Wallingatan innan och under eventet för mer information om vad du behöver göra!

 

Är du ny förtroendevald?

Grattis till att ha blivit vald till en förtroendepost under det senaste årsmötet! Vi vill först och främst tacka för ditt engagemang!

Det första du bör göra är att läsa igenom Manual resor restaurangbesök, sektioners stadgar och kretsars stadgar. Där hittar du information som kommer hjälpa dig med ditt uppdrag under året.

Efter kretsen eller sektionens årsmöte ska den nyvalda styrelsen även fylla i en verksamhetsplan inför det nya verksamhetsåret om vad som planeras att göras. Vi ser fram emot att läsa om vad ert år kommer att bestå utav!

Om du sitter i valberedningen finns en särskild Instruktion för valberedning till kretsar och sektioner som beskriver ditt ansvar och hur ni i valberedningen ska utföra ert uppdrag.

Har du gjort ett utlägg för föreningen?

Fyll i Utläggsblankett Apotekarsocieteten och skicka till er kontaktperson på kansliet för att få tillbaka de pengar ni har lagt ut.

Dags för årsmöte?

Varje år hålls ett årsmöte för sektioners och kretsars medlemmar. Innan detta kan anordnas behöver vi på kansliet få in information ifrån er i styrelsen! Fyll i dessa mallar och skicka dem till kansliet. Ni kommer få mer information innan det är dags att skicka in dokumenten, men börja gärna under hösten fylla i dokumenten så att ni blir klara i tid!

Mall förslag av val till årsmöte

Mall verksamhetsberättelse

Mall årsmöteskallelse

Vill du representera Apotekarsocieteten utåt?

Ja men använd då gärna våra mallar i syfte att representera föreningen i kommunikation!

Brevmall Svenska

Brevmall Engelska

Mall för rapporter och längre dokument

Bilder bakgrund teams

Bilder bakgrund zoom

Riktlinjer för sociala medier

Behöver du mer hjälp eller information? Kontakta er respektive kontaktperson på kansliet!

Annika Lundvall
Samordnare sektioner
Laura Andersson
Samordnare kretsar & digital redaktör