För en bra utveckling och användning av läkemedel

Om oss

För en bra utveckling och användning av läkemedel

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning. Vi verkar för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel för såväl individen som vårt samhälle.

Mötesplats, kunskapsspridare och opinionsbildare

Apotekarsocieteten är en ideell förening med cirka 5 000 medlemmar, som verkar för en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och en för individ och samhälle gynnsam forskning, utveckling och användning av läkemedel.

Lokal närvaro och globala perspektiv Föreningen består av 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper.

Opinionsbildare Apotekarsocieteten är en tung remissinstans för en rad myndigheter och har en aktiv roll i många utredningar och opinionsfrågor som syftar till att stärka life science-sektorn i Sverige.

Kunskaps- och kompetensutveckling Apotekarsocieteten främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Via vårt dotterbolag Läkemedelsakademin erbjuder vi högkvalitativa utbildningar och dagsaktuella nyheter. Vi delar varje år ut stipendier för flera miljoner kronor för fort- och vidareutbildning samt för att stödja forskning genom bland annat stipendier till doktorander och för postdoktorala vistelser.

Scheele Award delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele. Sedan 1961 har framstående läkemedelsforskare utsetts till Scheelepristagare, fem av pristagarna har senare fått Nobelpris. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom samt 250 000 kronor.
Ett särskilt Scheelesymposium arrangeras inom det ämnesområde där aktuell pristagare är verksam.