Om oss

Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel.

Bli medlem

Vi är våra medlemmar

Apotekarsocieteten är en förening som främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten består av cirka 4 000 medlemmar som är organiserade i grupper, uppdelade efter olika ämnesområden och regioner. Just nu har vi 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper. Tillsammans arbetar vi för att driva viktiga frågor, skapa nätverk samt arrangera föredrag och andra utbildningsaktiviteter

Vårt kansli, föreläsningssal och mötesrum är belägna på Wallingatan i Stockholm. Här driver vi utbildningsföretaget Läkemedelsakademin, nättidskriften Läkemedelsvärlden, Apotekarsocietetens museum och ett bibliotek.

Apotekarsocieteten är remissinstans för en rad myndigheter och har en aktiv roll i många utredningar och opinionsfrågor som syftar till att stärka life science-sektorn i Sverige. Dessutom delar vi ut stipendier för fort- och vidareutbildning samt för att stödja forskning och samarbetar på både nationell och internationell nivå för att främja vetenskaplig utveckling inom läkemedelsområdet.

Organisation

Apotekarsocieteten består av moderorganisationen, den ideella föreningen Apotekarsocieteten, och dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Inom Läkemedelsakademin i Stockholm AB finns utbildningsenheten Läkemedelsakademin.

Apotekarsocieteten står bakom NEPI, stiftelsen för Läkemedelsepidemiologi, tillsammans med Svenska Läkaresällskapet.

 

Läs mer

Apotekarsocietetens ändamålsparagraf

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel för individ och samhälle. I detta syfte främjar föreningen kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten ska för att uppfylla sitt ändamål främst:

1. stödja och bedriva utbildning,
2. stödja forskning,
3. kritiskt granska och fritt debattera utvecklingen,
4. bedriva vetenskapligt grundad publicistisk och annan informativ verksamhet,
5. stödja internationellt vetenskapligt samarbete, samt
6. förvalta och utveckla ett farmaceutiskt historiskt referensbibliotek och ett
museum.

 

Apotekarsocietetens historia

Apotekarsocietetens rötter sträcker sig till 1600-talet då föreningen nämns för första gången. 1778 godkändes de första stadgarna och 1971 ombildades föreningen till den ideella medlemsorganisation den är idag. En mötesplats för alla intresserade av läkemedel och med syfte att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Apotekarsocietetens historia

Apotekarsocietetens stadgar

Stadgar