Om oss

Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel.

Bli medlem

Av och för personer som arbetar med läkemedel & medicinteknik

Apotekarsocieteten är en förening som främjar kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten består av cirka 4 000 medlemmar som är organiserade i grupper, uppdelade efter olika ämnesområden och regioner.

Just nu har vi 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper. Tillsammans arbetar vi för att driva viktiga frågor, skapa nätverk samt arrangera föredrag och andra utbildningsaktiviteter

Vårt kansli, föreläsningssal och mötesrum är belägna på Wallingatan i Stockholm. Här driver vi utbildningsföretaget Läkemedelsakademin, nättidskriften Läkemedelsvärlden, Apotekarsocietetens museum och ett bibliotek.

 

Läs om vad vi gör

Vilka vi är

Apotekarsocieteten består av moderorganisationen, den ideella föreningen Apotekarsocieteten, och dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB. Inom Läkemedelsakademin i Stockholm AB finns utbildningsenheten Läkemedelsakademin.

Apotekarsocieteten står bakom NEPI, stiftelsen för Läkemedelsepidemiologi, tillsammans med Svenska Läkaresällskapet.

 

Läs mer om vilka vi är

Apotekarsocietetens historia

Apotekarsocietetens rötter sträcker sig till 1600-talet då föreningen nämns för första gången. 1778 godkändes de första stadgarna och 1971 ombildades föreningen till den ideella medlemsorganisation den är idag. En mötesplats för alla intresserade av läkemedel och med syfte att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Apotekarsocietetens historia