Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Apotekarsocieteten.

Vi står gärna till tjänst med information till journalister och andra i frågor som rör läkemedelsområdet, från utveckling till användning.

 

För tidigare och mer nyheter besök oss på MyNewsDesk eller under Nyheter

2017-05-22 Effektivare behandling för patienter med cystisk fibros på väg

2017-05-21 Nya allianser ska skapas för morgondagens läkemedelsutveckling temat på världskongress i Stockholm

2017-05-17 Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Sverige

2017-05-17 Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

2017-05-11 Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

2017-05-03 Apotekarsocieteten kandiderar som kandidat till internationell toppkonferens 2020

2017-04-20 Så kan hepatit C elimineras till 2020

2017-04-03 Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

2017-03-14 Möt Guido Rasi på Läkemedelsriksdagen 2017

2017-03-09 Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

2017-03-06 Pressinbjudan till Läkemedelsriksdagen 2017

2017-01-19 2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

2017-01-13 Inbjudan: 2017 års Scheelepris offentliggörs

20172016-12-19 Läkemedelsakademin riggar för 2017

2016-12-15 Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

2016-12-15 Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

2016-11-23 Hon bli ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

2016-11-09 Juvelerna Apoteket AB Borås är Årets Kompetensapotek 2016

2016-11-08 Apotekarsocieteten instiftar pris för bästa patientinformation

2016-11-08 Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016-11-01 Pressinbjudan till Läkemedelskongressen 2016 8-9 november

2016-10-31 Apotekarsocieteten satsar nytt inom egenvårdsområdet

2016-10-19 Sara Heyman ny medicinjournalist/webredaktör på Läkemedelsvärlden.se

2016-09-15 Apotekarsocieteten säger nej till delegering av iordningsställande och administrering av läkemedel

2016-09-08 Madeleine Wallding får Rune Lönngrenpriset 2016

2016-09-06 Professor Stefan James 2016 års Bengt Danielsson föreläsare på Läkemedelskongressen

2016-09-01 Samverkan också i praktiken ett måste för att få effekt för svensk life science

2016-06-29 Apotekarsocieteten vidgar mot medicinteknik

2016-06-23 Prisas och får representera Sverige med bästa presentation inom området läkemedelskemi

2016-06-20 Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelskorskning

2016-05-24 Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

2016-05-23 Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

2016-05-03 3,7 miljoner för att nyutveckla samt översätta kurser till arabiska

2016-05-02 Conny Bogentoft får Källrotstipendiet 2016

2016-03-09 Pressinbjudan Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

2016-03-02 Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

2016-02-17 NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

2016-01-20 Första kurserna på arabiska klara

Kontakt

Karin Meyer
VD
Telefon: 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
Telefon: 08 – 723 50 42