Sektionen för Farmaci- och läkemedelshistoria

Historien ger svaren om framtiden. Gå med i sektionen och få 4 nr/år av vår tidskrift Unicornis.

Vi dokumenterar, sprider kunskap och främjar forskning

Sektionen, som är medlem av International Society for the History of Pharmacy, har till uppgift att:

  • Främja dokumentation, studier och forskning om farmaci- och läkemedelshistoria
  • Sprida kunskap om farmaci- och läkemedelshistoria
  • Medverka i utvecklingen av ett Apoteks- och läkemedelsmuseum

Kunskaper om farmacins och läkemedlens historia sprids via olika aktiviteter som föreläsningar och utflykter till historiskt intressanta miljöer samt via medlemstidningen Unicornis.

Tidskriften Unicornis

Sektionens medlemstidskrift kommer för närvarande ut två gånger per år. I den publiceras dels nyheter och aktualiteter från sektionen, dels artiklar och notiser om farmacihistoriska ämnen

Läs Unicornis

Är du personen vi letar efter?

Stora delar av apoteks- och läkemedelshistorien är osystematiserad och outforskad, t.ex. läkemedelsinformation och marknadsföring, läkemedelsanvändning, produktutveckling, förpackningar, indragningar. Sektionen söker därför kontakt med personer med kunskaper och intresse för olika delar av farmacihistorien. Skicka frågor och förslag kring sektionens verksamhet till oss här!

Styrelse

Nils-Otto Ahnfelt
Ordförande
Thony Björk
Ledamot
Claes Wallén
Ledamot
Felix Hemström Trolin
Ledamot
Elisabeth Carling
Ledamot
Mantas Giga
Ledamot
Katarina Elgenstierna
Ledamot
Annika Ohlsson
Ledamot

Hedersledamöter

Hedersledamot – Farm dr. Björn Lindeke, Bromma
Hedersledamot – Tekn.dr Jan Trofast, Lund
Hedersledamot – Farm.kand. Gunnel Wallin, Stockholm
Hedersledamot – Farm.dr h.c. Leif H. Eklund, Stockholm
Hedersledamot – Apotekare Ingegerd Agenäs, Djursholm
Hedersledamot – Farm.dr Jan-Olof Brånstad, Tullinge

Valberedning

Sammankallande – Apotekare Birgitta Davidson, Stockholm
Ledamot valberedningen– Apotekare Per Boström, Bromma
Ledamot valberedningen – Apotekare Claes Jagensjö, Stockholm