Återkommande evenemang

Apotekarsocieteten anordnar årligen ett antal återkommande vetenskapliga möten och andra konferenser.

Kvalitetsregister för forskning

Konferensen vänder sig till alla som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård med syftet att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Kvalitetsregisterdagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och Vetenskapsrådet.

The Swedish Medicinal Chemistry Symposium

Focusing on recent advances in Swedish drug discovery research in academia and in industry, novel concepts used in medicinal chemistry and chemical biology, drug discovery, and case stories highlighting recent progress in this field. The Medicinal Chemistry Prize winner is usually announced at the Symposium by the Swedish Pharmaceutical Society.

Symposium on Pharmacokinetics and Drug Metabolism

The overall aim of the symposium, previously known as the “Rosenön meeting”, series is to highlight hot topics within the field of Pharmacokinetics, Drug Metabolism, Pharmacokinetics/Pharmacodynamics, ADME, and Clinical Pharmacology.

17th Symposium on Pharmacokinetics and Drug Metabolism

Apoteksdagen

Mötesplatsen för farmaceuter på apotek, ett samarbete mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening. Det senaste inom aktuella frågor för apotekspersonal! Apoteksdagen hålls i november varje år.

Scheelesymposiet

Vårt största vetenskapliga pris till framstående läkemedelsforskare är Scheelepriset. Fem av dessa pristagare har senare fått Nobelpriset i kemi samt fysiologi eller medicin. I samband med utdelan­det av Scheelepriset anordnas Scheelesymposiet – ett internationellt symposium till pristagarens ära.

Läs mer om Scheelesymposiet