Övre Norrlands krets

Övre Norrlands krets är en av Apotekarsocietetens elva kretsar.

Evenemang på närort!

Vi välkomnar alla professioner, inklusive studenter och pensionärer, med intresse för läkemedelsfrågor.

Kretsens styrelse arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna.

Bli medlem i kretsen där du bor så får du mer information om lokala aktiviteter samt blir delaktig i ett nätverk av olika kompetenser inom läkemedelsområdet och kan vara med och påverka utvecklingen.

Styrelse

Katarina Nilsson-Sundström
Övre Norrlands krets, ordförande
Sofie Holmgren
Övre Norrlands krets, ledamot
Sandra Jonsson
Övre Norrlands krets, ledamot
Winifred Ali
Övre Norrlands krets, ledamot
Miriam Wiberg
Övre Norrlands krets, ledamot
Tatiana Mordashova
Övre Norrlands krets, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Sofia Svahn

Ledamot – Vakant

Vill du engagera dig i kretsen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i kretsens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Evenemang

Kretsen anordnar varje år flera evenemang som är kopplade till vår verksamhet. Här kan du klicka dig vidare till alla kommande event som kretsen kommer anordna.

Se kretsens evenemang