Kansli & dotterbolag

Apotekarsocieteten (moder, ideell förening)

Karin Meyer

Karin Meyer

VD
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Birgitta Karpesjö

Birgitta Karpesjö

Kommunikationsansvarig
Gunnar Lundberg

Gunnar Lundberg

Bibliotek
Apotekarsocietetens Föreningssupport
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör
Helena Tornberg

Helena Tornberg

Chef Föreningssupport
Frida Wallentin

Frida Wallentin

Sektionssamordnare

Läkemedelsakademin i Stockholm AB (dotterbolag)

Yvonne Andersson

Yvonne Andersson

Projektledare

Läkemedelsvärlden
Ingrid Helander

Ingrid Helander

Chefredaktör
Sara Heyman

Sara Heyman

Medicinjournalist/webbredaktör
Läkemedelsakademin
Marie Eklund

Marie Eklund

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport
Anne-Christine Björnsell-Ohlson

Anne-Christine Björnsell-Ohlson

Utbildningsledare
Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör/Teamledare
Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare
Sophie Hoas

Sophie Hoas

Projektledare
Monika Jensen

Monika Jensen

Utbildningsledare
Petra Lorenzon

Petra Lorenzon

Projektadministratör
Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Utbildningsproducent digitalt lärande
Aram Kader

Aram Kader

Projektadministratör
Anders Pesula (tjänstledig)

Anders Pesula (tjänstledig)

Utbildningsledare (tjänstledig)
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Utbildningsledare/Teamledare
Annika Tengvall

Annika Tengvall

Utbildningsledare
Ekonomi och office support
Lars Bennbom

Lars Bennbom

Ekonomichef
Pia Lindblad-Rodriguez

Pia Lindblad-Rodriguez

Ekonomiassistent
Maia Jasman

Maia Jasman

Controller
Bengt Nilsson

Bengt Nilsson

Vaktmästeri
Magnus Persson

Magnus Persson

IT och systemansvarig
Alf Johannisson

Alf Johannisson

Fastighetsförvaltning
Christoffer Danielsson

Christoffer Danielsson

Vaktmästeri