Kansli & dotterbolag

Apotekarsocieteten (moder, ideell förening)

Karin Meyer

Karin Meyer

VD
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Birgitta Karpesjö

Birgitta Karpesjö

Kommunikationsansvarig
Apotekarsocietetens Föreningssupport
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör. Medlemmar samt kontaktperson sektioner
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör. Kontaktperson kretsar

Läkemedelsakademin i Stockholm AB (dotterbolag)

Läkemedelsvärlden
Ingrid Helander

Ingrid Helander

Chefredaktör
Helene Wallskär

Helene Wallskär

Medicinjournalist / webbredaktör
Läkemedelsakademin
Maria Mårfält

Maria Mårfält

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Avdelningschef Läkemedelsakademin
Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör/ Teamledare
Katarina Ahlskog

Katarina Ahlskog

Utbildningsledare
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör
Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig
Veronica Helzel

Veronica Helzel

Projektadministratör
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare
Annette Lindberg

Annette Lindberg

Projektadministratör
Petra Lorenzon

Petra Lorenzon

Projektledare
Anna Lundin

Anna Lundin

Utbildningsledare
Sandra Trost (föräldraledig)

Sandra Trost (föräldraledig)

Utbildningsledare
Mette Wickert

Mette Wickert

Utbildningsproducent digitalt lärande

Ekonomi och office support
Lars Bennbom

Lars Bennbom

Ekonomichef
Pia Lindblad-Rodriguez

Pia Lindblad-Rodriguez

Ekonomiassistent
Jenny Lengborn

Jenny Lengborn

Redovisningsansvarig / Controller
Christoffer Danielsson

Christoffer Danielsson

Vaktmästeri
Erik af Sillén

Erik af Sillén

IT-.support (extern)