Kansliet

Kristina Jern
Verksamhetschef
Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Teresa Matérn
Kommunikationschef
Annika Wickman
Projektledare Apotekarsocietetens Museum
Susanne Henriksson
Layoutansvarig, grafisk produktion

Föreningssupport

Annika Lundvall
Samordnare sektioner
Laura Andersson
Samordnare kretsar & digital redaktör

Verksamhetsstöd

Christoffer Danielsson
Konferensvärd
Erik Engardt
Vaktmästare
Vindar Akat
Teknik & Mötesvärd

Ekonomi

Pontus Torsell
Ekonomichef
Jenny Lengborn
Redovisningsansvarig, Controller
Pia Lindblad-Rodriguez
Ekonomiassistent

Läkemedelsvärlden

Helene Wallskär
Chefredaktör
Anna Bäsén
Medicinjournalist

Läkemedelsakademin

Hanna Rickberg
Utbildningschef, Utbildningsledare
Lena Berlin
Projektadministratör
Samira Blombäck
Utbildningsledare
Jenny Hagberg
Projektadministratör, Teamledare
Veronica Helzel
Projektadministratör
Jeanette Jansson
Projektledare
Lena Mårtensson
Utbildningsledare
Sandra Trost
Utbildningsledare