Kansli & dotterbolag

Apotekarsocieteten

Robert Kronqvist

Robert Kronqvist

VD
Maria Mårfält

Maria Mårfält

Verksamhetschef, vice VD
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Teresa Matern

Teresa Matern

Kommunikationschef
Annika Wickman

Annika Wickman

Projektledare Apotekarsocietetens museum
Apotekarsocietetens Föreningssupport
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör. Medlemmar samt kontaktperson sektioner
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör. Kontaktperson kretsar
Läkemedelsvärlden
Helene Wallskär

Helene Wallskär

Chefredaktör
Marie Ericsson

Marie Ericsson

Medicinjournalist

Läkemedelsakademin i Stockholm AB (dotterbolag)

Läkemedelsakademin
Maria Mårfält

Maria Mårfält

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport samt vice VD för Apotekarsocieteten
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Utbildningschef, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör, Teamledare
Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig
Veronica Helzel

Veronica Helzel

Projektadministratör
Margareta Håkansson

Margareta Håkansson

Utbildningsproducent digitalt lärande
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare
Annette Lindberg

Annette Lindberg

Projektadministratör
Samira Blombäck

Samira Blombäck

Utbildningsledare
Irina Norgren

Irina Norgren

Utbildningsproducent digitalt lärande
Sandra Trost

Sandra Trost

Utbildningsledare
Katarina Bodin

Katarina Bodin

Utbildningsledare
Amanda Ivarjord

Amanda Ivarjord

Projektadministratör, Projektledare
Ekonomi och verksamhetsstöd
Lars Bennbom

Lars Bennbom

Ekonomichef
Pia Lindblad-Rodriguez

Pia Lindblad-Rodriguez

Ekonomiassistent
Jenny Lengborn

Jenny Lengborn

Redovisningsansvarig / Controller
Christoffer Danielsson

Christoffer Danielsson

Vaktmästeri, Reception
Erik Engardt

Erik Engardt

Vaktmästeri, Teknik och mötesvärd
Nicklas Sundström

Nicklas Sundström

IT-.support (extern)