Kansli & dotterbolag

Apotekarsocieteten (moder, ideell förening)

Karin Meyer

Karin Meyer

VD
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Birgitta Karpesjö

Birgitta Karpesjö

Kommunikationsansvarig
Gunnar Lundberg

Gunnar Lundberg

Bibliotek
Apotekarsocietetens Föreningssupport
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör
Frida Wallentin

Frida Wallentin

Samordnare

Läkemedelsakademin i Stockholm AB (dotterbolag)

Läkemedelsvärlden
Ingrid Helander

Ingrid Helander

Chefredaktör
Helene Wallskär

Helene Wallskär

Medicinjournalist/webbredaktör
Läkemedelsakademin
Ny tillträder 1 februari 2019

Ny tillträder 1 februari 2019

Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport
Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör/Teamledare

Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör
Sophie Hoas

Sophie Hoas

Projektledare
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare
Petra Lorenzon

Petra Lorenzon

Projektadministratör (tjänstledig)
Fredrik Lundberg (tjänstledig)

Fredrik Lundberg (tjänstledig)

Utbildningsproducent digitalt lärande
Anders Pesula (tjänstledig)

Anders Pesula (tjänstledig)

Utbildningsledare (tjänstledig)
Sylvia Packham

Sylvia Packham

Utbildningsledare
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Avdelningschef Läkemedelsakademin
Annika Tengvall

Annika Tengvall

Utbildningsledare
Ekonomi och office support
Lars Bennbom

Lars Bennbom

Ekonomichef
Pia Lindblad-Rodriguez

Pia Lindblad-Rodriguez

Ekonomiassistent
Maia Jasman

Maia Jasman

Controller/Redovisningschef
Peter Cederlöf

Peter Cederlöf

Vaktmästeri
Christoffer Danielsson

Christoffer Danielsson

Vaktmästeri