Kansli & dotterbolag

Apotekarsocieteten (moder, ideell förening)

Karin Meyer

Karin Meyer

VD
Lisa Bandholtz

Lisa Bandholtz

Vetenskaplig sekreterare
Birgitta Karpesjö

Birgitta Karpesjö

Kommunikationsansvarig
Apotekarsocietetens Föreningssupport
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör. Medlemmar samt kontaktperson sektioner
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör. Kontaktperson kretsar

Läkemedelsakademin i Stockholm AB (dotterbolag)

Läkemedelsvärlden
Ingrid Helander

Ingrid Helander

Chefredaktör
Helene Wallskär

Helene Wallskär

Medicinjournalist / webbredaktör
Läkemedelsakademin
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens Föreningssupport
Jenny Hagberg

Jenny Hagberg

Projektadministratör/ Teamledare

Susanne Henriksson

Susanne Henriksson

Layoutansvarig
Lovisa Andersson

Lovisa Andersson

Projektadministratör
Sophie Hoas

Sophie Hoas

Projektledare
Jeanette Jansson

Jeanette Jansson

Projektledare
Petra Lorenzon (föräldraledig)

Petra Lorenzon (föräldraledig)

Projektadministratör
Fredrik Lundberg (föräldraledig)

Fredrik Lundberg (föräldraledig)

Utbildningsproducent digitalt lärande
Annika Lundvall

Annika Lundvall

Projektadministratör
Anders Pesula (tjänstledig)

Anders Pesula (tjänstledig)

Utbildningsledare
Hanna Rickberg

Hanna Rickberg

Avdelningschef Läkemedelsakademin
Annika Tengvall

Annika Tengvall

Utbildningsledare
Ekonomi och office support
Lars Bennbom

Lars Bennbom

Ekonomichef
Pia Lindblad-Rodriguez

Pia Lindblad-Rodriguez

Ekonomiassistent
Helena Borminskaja

Helena Borminskaja

Redovisningsansvarig / Controller
Peter Cederlöf

Peter Cederlöf

Vaktmästeri
Christoffer Danielsson

Christoffer Danielsson

Vaktmästeri