The Rosenön Award

Pris för årets bästa doktorsavhandling

För att stimulera forskning inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik sponsrar AstraZeneca, MetaSafe Sweden och Pharmetheus Rosenönpriset med 30 000 kr, att utdelas för årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet inom ämnet läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik, inklusive farmakometri.

Pristagare utses av styrelsen för Apotekarsocietetens Sektion för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism. Vid bedömning av avhandlingarna beaktas speciellt följande aspekter:

  1. Nytänkande
  2. Utveckling som forskare och vetenskaplig mognad
  3. Samarbeten inom forskning
  4. Avhandlingens applicerbarhet och innovation
  5. Vetenskaplig kvalitet
  6. Förmågan att förmedla vetenskap och resultat

Ansökan ska innehålla motivering till varför avhandlingen skall tilldelas priset (författad av sökanden) samt den kompletta avhandlingen (sammanfattningen med samtliga delarbeten, företrädesvis i pdf-format).

Avhandlingar utförda under perioden 1 juni 2022 – 20 juni 2024 är kvalificerade att tävla om priset.

Motiveringen ska punktvis bemöta avhandlingen avseende de ovan nämnda aspekterna. Ange också tydligt huvud- och bihandledare samt universitet. Använd denna ansökningsformulär och namnge filen som ”Namn Sökande_Motivation”, maila din ansökan senast den 21 juni 2024 till annika.lundvall@apotekarsocieteten.se

Tidigare pristagare

2022: Anders Thorsted, Uppsala Universitet – Pharmacometrics to characterize innate immune response and antibacterial treatments.

2020: Christine Wegler, Uppsala Universitet – Proteomics-informed analysis of drug disposition in the human liver and small intestine.

2018: Dr Emilie Schindler – Pharmacometrics to improve clinical benefit assessment in oncology.

2016: Dr Elin Svensson – Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis.

2015: Dr Åsa Johansson – Methodology for handling missing data in nonlinear mixed effects modelling.

2014: Dr Jenny Pedersen – ATP-Binding-Cassette transporters in biliary efflux and drug-induced liver injury.

2013: Dr Anna-Karin Hamberg – Pharmacometric models for individualisation of warfarin in adults and Children.

2012: Dr Joakim Nyberg – Practical optimal experimental design in drug development and drug dreatment using nonlinear mixed effects models.

2011: Dr Markus Fridén – Development of Methods for asessing unbound exposure in the brain.

2010: Dr Gustav Ahlin – In vitro and in silico prediction of drug-drug interactions with transport proteins.

2009: Dr Radojka Savic – Improved pharmacometric model building techniques.

2008: Dr Pär Matsson – ATP-binding cassette efflux transporters and passive membrane permeability in drug absorption and disposition.

2007: Dr Mats Magnusson – Pharmacodynamics of enzyme induction and its consequences for substrate elimination.

2006: Dr Mia Sandberg Lundblad – Interindividual variation in drug metabolism with focus on polymorphic cytochrome P450 2C9.

2005: Dr Siv Jönsson – Estimation of dosing strategies for individualisation.

2004: Dr Lovisa Afzelius – Computational modelling of structures and ligands CYP2.

Kontakt

Maria Kjellsson

Ledamot

maria.kjellsson@farmaci.uu.se