Återrapportera stipendium för Fort- och vidareutbildning

Du som har fått stipendium för att delta i kurs, konferens eller universitetsutbildning ska visa hur den utdelade summan har använts, vilket kallas återrapportering.

Återrapportering av stipendier beviljade före 230901 sker via mejl till Annika Lundvall.

Återrapporteringen förväntas innehålla följande uppgifter:

  • För kurser och konferenser ska kvitto på inbetald deltagaravgift en stipendieredogörelse i form av deltagarbevis, inlämnas via mitt stipendiekonto så snart stipendiet har använts.
  • För universitetsutbildningar ska utdrag om godkänd examination (resultatintyg) inlämnas även det via mitt stipendiekonto.