Kliniska studier

Aktuell och lättillgänglig kompetensutveckling i ett nätverkande forum.

Främja utveckling & höja kompetens

Sektionens vision är att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området kliniska studier och vara en mötesplats för personer med professionellt intresse för läkemedel. Sektionen vill också generellt öka medvetenheten om och förståelsen för kliniska studiers centrala roll i den medicinska utvecklingen.

Sektionen medverkar aktivt i diskussioner kring regelverket som styr den kliniska prövningsprocessen och blir därför ofta nyttjad som remissinstans för utredningar och förslag om föreskrifter som berör kliniska prövningar och godkännande av läkemedel.

Medlemmarna är verksamma inom både sjukvård, industri, myndigheter och den akademiska världen till exempel som kliniska prövningsledare, forskningssjuksköterskor, läkare, apotekare och har positioner inom olika myndigheter. Inom sektionen finns lokala nätverk som anordnar ”After Work”-träffar med intressanta föreläsningar inom aktuella ämnesområden runt om i landet. Som medlem går du kostnadsfritt på dessa träffar.

Utbildning

I samarbete med Läkemedelsakademin anordnar vi utbildningsaktiviteter som är mycket uppskattade bland annat kurser i GCP samt temadagar för att främja fortbildning och debatt.

Sektionsstyrelse

Anna Christiansson
Ordförande Kliniska Studier
Victoria Niklasson
Vice ordförande Kliniska Studier
Suzanne Kilany
Ledamot Kliniska Studier
Tina Wolmeryd
Ledamot Kliniska Studier
Mari Westin
Ledamot Kliniska Studier
Erik Rein-Hedin
Ledamot Kliniska Studier
Helena Risinggård
Ledamot Kliniska Studier
Kajsa Holmquist
Ledamot Kliniska studier
Karin Johansson
Ledamot Kliniska studier
Hedda Magnusson
Ledamot Kliniska studier
Anna Westin
Ledamot Kliniska studier

Valberedning

Sammankallande – Catharina Östberg

Ledamot – Eva Adås

 

Har du önskemål eller idéer för framtida aktiviteter?

Hör gärna av dig till vår ordförande.

Har du önskemål eller idéer för framtida aktiviteter?

Hör gärna av dig till vår ordförande.

Sektionens stipendier

Sektionen delar årligen ut två olika stipendier.
Bert Erstrands stipendium kan du som arbetar med klinisk läkemedelsprövningar söka.
Hederstipendium delas en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.