Kliniska studier

Aktuell och lättillgänglig kompetensutveckling i ett nätverkande forum.

Främja utveckling & höja kompetens

Sektionens vision är att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området kliniska studier och vara en mötesplats för personer med professionellt intresse för läkemedel. Sektionen vill också generellt öka medvetenheten om och förståelsen för kliniska studiers centrala roll i den medicinska utvecklingen.

Sektionen medverkar aktivt i diskussioner kring regelverket som styr den kliniska prövningsprocessen och blir därför ofta nyttjad som remissinstans för utredningar och förslag om föreskrifter som berör kliniska prövningar och godkännande av läkemedel.

Medlemmarna är verksamma inom både sjukvård, industri, myndigheter och den akademiska världen till exempel som kliniska prövningsledare, forskningssjuksköterskor, läkare, apotekare och har positioner inom olika myndigheter. Inom sektionen finns lokala nätverk som anordnar ”After Work”-träffar med intressanta föreläsningar inom aktuella ämnesområden runt om i landet. Som medlem går du kostnadsfritt på dessa träffar.

Två studentrepresentanter sökes till Sektionen Kliniska Studier i Apotekarsocieteten

Vi i sektionen Kliniska studier i Apotekarsocieteten söker nu två engagerade studentrepresentanter till vår styrelse. Vill du bidra till att främja utvecklingen av kliniska studier och skapa en brygga mellan studenter och yrkesverksamma inom området? Då är detta möjligheten för dig! Som studentrepresentant och adjungerad styrelseledamot i vår sektionsstyrelse kommer du att få arbeta tillsammans med oss. Det innebär att du till exempel kan vara med och planera och genomföra våra sektionsaktiviteter, delta vid styrelsemöten och andra träffar, och hjälpa oss att nå ut till fler framtida kollegor som just nu studerar. Vi i styrelsen gör detta ideellt och arbetar alla på olika sätt med just kliniska studier – inom sjukvård, industri, myndighet och akademin.

Vi söker dig som:
Studerar en universitets- eller högskoleutbildning relaterad till farmaci, biomedicin, medicin, medicinteknik eller närliggande område

  • Har läst minst 1 år av din utbildning
  • Är intresserad av kliniska studier och vill främja utvecklingen av klinisk forskning
  • Redan är eller vill bli medlem i Apotekarsocieteten
  • Är engagerad, kommunikativ och tycker om att träffa nya människor

Det är meriterande om du:

  • Är engagerad i studentkår eller studentförening kopplad till din utbildning

Är du intresserad? Hör av dig till Victoria Niklasson VNiklass@ITS.JNJ.com

Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2024.

Utbildning

I samarbete med Läkemedelsakademin anordnar vi utbildningsaktiviteter som är mycket uppskattade bland annat kurser i GCP samt temadagar för att främja fortbildning och debatt.

Sektionsstyrelse

Anna Christiansson
Ordförande
Victoria Niklasson
Vice ordförande
Suzanne Kilany
Ledamot
Tina Wolmeryd
Ledamot
Mari Westin
Ledamot
Erik Rein-Hedin
Ledamot
Helena Risinggård
Ledamot
Kajsa Holmquist
Ledamot
Karin Johansson
Ledamot
Hedda Magnusson
Ledamot
Anna Westin
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Catharina Östberg

Ledamot – Eva Adås

 

Generiska mallar

Sektionen för kliniska studier har, tillsammans med Läkemedelsverket, tagit fram dessa generiska mallar.

Alla mallar, instruktioner och referenser granskas och uppdateras regelbundet i samarbete med Läkemedelsverket, senast i december 2020.

Mallar för kliniska prövningar

Sektionens stipendier

Sektionen delar årligen ut två olika stipendier.
Bert Erstrands stipendium kan du som arbetar med klinisk läkemedelsprövningar söka.
Hederstipendium delas en gång per år ut till person som genom sina insatser under det gångna året aktivt främjat utvecklingen inom området klinisk prövning.

Bert Erstrands

 
Hedersstipendium

Har du önskemål eller idéer för framtida aktiviteter?

Hör gärna av dig till vår ordförande.