Läkemedelsformulering

Ett läkemedel är mer än en molekyl

Sektionen bildades 1975.

Sektionen för läkemedelsformulering vill öka kunskapen om läkemedelsformulering: utveckling av beredningsformer; vilka komponenter som ska ingå och hur läkemedlet ska tillföras till kroppen. I sektionens intressesfär ingår även processutveckling och läkemedelstillverkning.

Varför är formulering av läkemedel viktigt?

Läkemedelsformulering är en viktig del vid utvecklingen av läkemedel och många gånger central för läkemedlets effektivitet och användbarhet. Med hjälp av läkemedelsformulering omvandlas den aktiva läkemedelssubstansen till en färdig läkemedelsprodukt som är säker, effektiv och praktisk för patienten att använda. Syftet är att hitta den mest lämpliga beredningsformen för den aktiva substansen vilket kan innefatta att utveckla tabletter, kapslar, injektioner, salvor med mera beroende på den terapeutiska användningen, läkemedlets egenskaper och patientens behov.

Priser som sektionen delar ut

Sektionen delar ut pris,  Gabi Award , för bästa svenska doktorsavhandling inom forskning kopplat till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci vartannat år. Prissumman är 15.000 Sek.

Aktiviteter som arrangeras av sektionen

Vi arrangerar bland annat temadagar och kortare seminarium. Många av våra aktiviteter är digitala. Några av de senare aktiviteterna är Kombinationsprodukter, Hållbarhet från det mindre läkemedelsföretagets perspektiv – utmaningar och möjligheter samt en temadag om hjälpämnen i inhalationsprodukter med fokus på funktion, karakterisering och regulatoriska aspekter.

Medlemsorganisationer:

Sektionen för läkemedelsformulering är medlemmar i EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science.

EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science

Vem kan bli medlem i sektionen?

Vi välkomnar alla som är intresserade av eller nyfikna på frågor som rör läkemedelsformulering och läkemedelsutveckling till våra aktiviteter!

 

Styrelse

Sofia Mattsson
Sektionen Läkemedelsformulering, ordförande
Erik Björk
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Jonas Fagerberg
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Mattias Springfelter
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Helena Bysell
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Zandra Gidlöf
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Per Wessman
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Rebecca Fransson
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Anna Fureby
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot
Nelly Franzén
Sektionen Läkemedelsformulering, ledamot

Valberedning

Sammankallande – Christina Erixon, christina.erixon@apl.se

Ledamot – Co Shipper, Nicolaas.schipper@ri.se

Ledamot – Susanne Bredenberg, sannailb@gmail.com

 

GaBi-priset

Vartannat år delar vi ut ett pris till bästa svenska doktorsavhandling inom området, GaBi-priset.

Läs mer om GaBi-priset

Vill du engagera dig i sektionen?

Apotekarsocieteten är en medlemsorganisation och vill ha aktiva medlemmar. Medlemmar gör allt ifrån att engagera sig i sakfrågor till att anordna evenemang. Kontakta någon i sektionens styrelse ovan för att få reda på hur just du kan bidra till deras arbete!

Bli medlem