Läkemedelsformulering

Ett läkemedel är mer än en molekyl.

Från substans till färdig produkt

Välkommen till Sektionen för läkemedelsformulering, som bildades 1975. Vi vill öka kunskapen om läkemedelsformulering:

  • Utveckling av beredningsformer
  • Vilka komponenter som ska ingå
  • Hur läkemedlet ska tillföras till kroppen.

I sektionens intressesfär ingår även processutveckling och läkemedelstillverkning.

Centralt för effektivitet & användbarhet

Läkemedelsformulering är en viktig del vid utvecklingen av läkemedel och många gånger central för läkemedlets effektivitet och användbarhet. Med hjälp av läkemedelsformulering omvandlas den aktiva läkemedelssubstansen till en färdig läkemedelsprodukt som är säker, effektiv och praktisk för patienten att använda. Syftet är att hitta den mest lämpliga beredningsformen för den aktiva substansen vilket kan innefatta att utveckla tabletter, kapslar, injektioner, salvor med mera beroende på den terapeutiska användningen, läkemedlets egenskaper och patientens behov.

Vem kan bli medlem i sektionen?

Vi välkomnar alla som är intresserade av eller nyfikna på frågor som rör läkemedelsformulering och läkemedelsutveckling till våra aktiviteter! Kontakta någon i sektionens styrelse för att få reda på hur just du kan bidra om du vill engagera dig aktivt!

Bli medlem

Medlem i EUFEPS

Sektionen för läkemedelsformulering är medlemmar i EUFEPS – European Federation for Pharmaceutical Science.

Gå till EUFEPS webbplats 

GaBi-priset

Vartannat år delar vi ut ett pris till bästa svenska doktorsavhandling inom forskning kopplat till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci, GaBi-priset. Prissumman är 15.000 Sek.

Läs mer om GaBi-priset

Styrelse

Sofia Mattsson
Ordförande
Erik Björk
Ledamot
Jonas Fagerberg
Ledamot
Mattias Springfelter
Ledamot
Helena Bysell
Ledamot
Zandra Gidlöf
Ledamot
Per Wessman
Ledamot
Rebecca Fransson
Ledamot
Anna Fureby
Ledamot
Nelly Fransén
Ledamot

Valberedning

Sammankallande – Christina Erixon, christina.erixon@apl.se

Ledamot – Co Shipper, Nicolaas.schipper@ri.se

Ledamot – Susanne Bredenberg, sannailb@gmail.com

Aktiviteter som arrangeras av sektionen

Vi arrangerar bland annat temadagar och kortare seminarium. Många av våra aktiviteter är digitala. Några av de senare aktiviteterna är Kombinationsprodukter, Hållbarhet från det mindre läkemedelsföretagets perspektiv – utmaningar och möjligheter samt en temadag om hjälpämnen i inhalationsprodukter med fokus på funktion, karakterisering och regulatoriska aspekter.

Se alla evenemang