Vi gör Sverige kunnigare om läkemedel

Vi anordnar kompetensutvecklande evenemang och nätverksträffar på olika platser i landet och digitalt, om läkemedel och medicinteknik.  

Apotekarsocieteten är remissinstans för en rad myndigheter och har en aktiv roll i många utredningar och opinionsfrågor som syftar till att stärka life science-sektorn i Sverige. Dessutom delar vi ut stipendier för fort- och vidareutbildning samt för att stödja forskning och samarbetar på både nationell och internationell nivå för att främja vetenskaplig utveckling inom läkemedelsområdet.

Apotekarsocietetens ändamålsparagraf

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en gynnsam utveckling och användning av läkemedel för individ och samhälle. I detta syfte främjar föreningen kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

Apotekarsocieteten ska för att uppfylla sitt ändamål främst:

1. stödja och bedriva utbildning,
2. stödja forskning,
3. kritiskt granska och fritt debattera utvecklingen,
4. bedriva vetenskapligt grundad publicistisk och annan informativ verksamhet,
5. stödja internationellt vetenskapligt samarbete, samt
6. förvalta och utveckla ett farmaceutiskt historiskt referensbibliotek och ett
museum.

Föreningsstadgar

Apotekarsocietetens stadgar