Apotekarsocietetens bibliotek

Apotekarsocietetens bibliotek omfattar ca 20 000 böcker och särtryck, som är sökbara på titel, författare och utgivningsår via en databas: Apotekarsocieteten Museum

Samlingarna är koncentrerade till svensk och nordisk litteratur om läkemedelsanvändning, apoteksväsende, utredningar om läkemedelsförsörjning samt läkemedelsberedningar. Beståndet av äldre tysk litteratur samt farmakopéer är också omfattande.

Besök efter överenskommelse

Lån av böckerna är inte möjligt men i samband med besök i biblioteket finns möjlighet att kopiera ett begränsat antal sidor. Tillträde till biblioteket erbjuds forskare inom läkemedelsområdet efter överenskommelse.

De värdefullaste böckerna, cirka en tiondedel av totalantalet registrerade, är sedan 2008 deponerade i Hagströmerbiblioteket beläget i det k-märkta Haga Tingshus.

För mer information se Hagströmerbiblioteket