Läkemedelsvärlden

Lakemedelsvarlden.se ges ut av, men är redaktionellt oberoende från Apotekarsocieteten.
Den digitala tidningen belyser allt ifrån forskning till många olika perspektiv på färdiga läkemedel och medicinteknikprodukter, såväl i Sverige som internationellt.

Gå till Läkemedelsvärlden