The Phabian Award

Sektionen för läkemedelsanalys instiftade 2004 ett årligt stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys – The Phabian Award. Namnet är som framgår en anglifierad förkortning av föreningens ansvarsområde.

Pristagaren inbjuds att i samband med utdelningen av priset ge en föreläsning om avhandlingens innehåll, och han/hon utses även till adjungerad ledamot av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys under det följande året. Förutom äran så mottar pristagaren ett stipendie på 25 000 kronor. Vidare utses ytterligare två-tre hederspristagare, som får ett diplom som tecken på sin värdighet.

Vilka avhandlingar kan delta?

Avhandlingar som behandlar något eller några av följande områden är kvalificerade att delta: kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter), farmaceutiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydelse för läkemedelseffekter och –interaktioner. Priset kan även utdelas till avhandlingar om analytiska tekniker och metoder med relevans för angivna områden, även om avhandlingsarbetet inte berör substanser eller produkter direkt kopplade till läkemedelssektorn. Föreningen försöker nå varje doktorand, verksam i Sverige, som har en relevant avhandling enligt ovanstående kriterier, med en inbjudan att delta i utvärderingen. Inbjudan går ut till institutioner inom såväl farmaceutiska som medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter. Datum uppdateras senare för 2023.

Hur bedöms avhandlingarna?

Bedömningen av avhandlingarna utförs av styrelsen i Sektionen för läkemedelsanalys under sommaren så att omröstning kan ske under det första höstsammanträdet. De kriterier som användes i bedömningen är: avhandlingens vetenskapliga kvalitet, nytänkande, självständighet, samarbete över vetenskapliga discipliner, sammanfattningen (”kappan”) – informativ introduktion till ämnet med resultaten satta i sitt sammanhang samt förmågan att kunna förmedla vetenskaplig information på ett lättförståeligt sätt. I sammanhanget bör nämnas att styrelsemedlemmarna kommer från olika sektorer inom läkemedelsområdet: universitet, läkemedelsindustri och läkemedelsverk och specialistkompetenserna sträcker sig från produktanalys av läkemedel till proteomik och diagnostik.

Tidigare pristagare

2022: Elva Fridjonsdottir, Uppsala universitet – Imaging neurochemical changes associated with Parkinson´s disease and L-DOPA-induced dyskinesia using mass spectrometry.

2020: Malin Källsten, Uppsala universitet – Development and evaluation of analytical techniques for antibodies and antibody-drug conjugates – From verification of conjugation to stability testing.

2019: Anna Fornell, Lunds universitet – Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics.

2017: Dennis Åsberg, Karlstads universitet – Fundamental and Regulatory Aspects of UHPLC in Pharmaceutical Analysis.

2016: Christopher Schultz, Lunds universitet – Cellobiose dehydrogenase on electrodes – an electrochemical biosensor for various analytes tunable by positive charges.

2015: Belinda Adler, Lunds universitet – Strategies for Miniaturized Biomarker Detection.

2014: 2014 delas inget pris ut p.g.a. för få inkomna avhandlingar. De avhandlingar som skickats in 2014 kommer att bedömmas tillsammans med de avhandlingar som kommer in 2015.

2013: Kerstin Järås, Lunds universitet – Miniaturised and Quantitative Techniques Targeting Prostate Cancer.

2012: 2012 delas inget pris ut p.g.a. för få inkomna avhandlingar. De avhandlingar som skickats in 2012 kommer att bedömmas tillsammans med de avhandlingar som kommer in 2013.

2011: Patrik Ek, KTH, Stockholm – New Methods for Sensitive Analysis with Nanoelectrosprayionization Mass Spectrometry.

2010: Mohammadreza Shariatgorji, Stockholms University – Novel clean-up, concentration and laser desorption/ionization strategies for mass spectrometry. Stina Lindman, Lunds universitet – Perplexing Protein Puzzles.

2009: Arto Heiskanen, Lunds universitet – Monitoring of Cellular Dynamics with Focus on Electrochemical Detection Techniques.

2008: Helena Idborg, Stockholms universitet – Analysis of Metabolites in Complex Biological Samples Using LC/MS and Multivariate Data Analysis: Metabolic Fingerprinting and Detection of Biomarkers.

2007: Sara Thorslund, Uppsala universitet – Microfluidics in Surface Modified PDMS: Towards Miniaturized Diagnostic Tools.

2006: Simon Ekström, Lunds universitet – On chip integrated sample preparation for proteomics.

2005: Johan Lindholm, Uppsala universitet – Development and validation of HPLC methods for analytical and preparative purposes.

2004: Magnus Wetterhall, Uppsala universitet – Electrifying the Molecules of Life: Peptide and Protein Analysis by Capillary Electrophoresis Coupled to Electrospray Ionization Mass Spectrometry.

Hedersomnämnanden

2019: Inga hedersomnämnanden delades ut.

2016: Martin Ehnmark, Karlstads universitet – Fundamental Investigations of Supercritical Fluid Chromatography.
Sravani Musunuri, Uppsala universitet – Mass Spectrometry-based Neuroproteomics: Deciphering the Human Brain Proteome.

2015: Liying Jiang, Stockholms universitet – Mass Spectrometry of Non-protein Amino Acids: BMAA and Neurodegenerative Diseases. Björn Hammarström, Lunds universitet – Acoustic Trapping in Biomedical Research. Axel Rydevik, Uppsala universitet
Drug Metabolites Formed by Cunninghamella Fungi. Mass Spectrometric Characterization and Production for use in Doping Control.

2013: Per Augustsson, Lunds universitet – On microchannel acoustophoresis – Experimental considerations and life science applications. Adnam Halim, Göteborgs universitet – Targeting the human glycoproteome New enrichment protocols and mass spectrometric analyses reveal unique and novel glycosylation sites.

2011: Tove Johansson-Malín, Göteborgs universitet Electrochemical and Enzymatic In Vitro Studies on Reactive Drug Metabolites Synthesis, Characterization and Avoidance. Jörg Hanrieder, Uppsala universitet – Cerebrum Illuminans Mass Spectrometric Analysis of Protein and Peptide Dynamics in Neurological Diseases.

2010: Erik Allard, Uppsala universitet – Metabolic Studies with Liquid Separation Coupled to Mass Spectrometry.
Erik Portelius, Göteborgs universitet – Targeted Abeta proteomics – A tool to study the pathogenesis of Alzheimer’s disease.

2009: Maria Fälth Savitski, Uppsala universitet – Improved Neuropeptide Identification: Bioinformatics and Mass Spectrometry.
Mark M Kushnir, Uppsala universitet – Mass Spectrometric Applications for Diagnosing Metabolic and Endocrine Diseases.
Aida Zuberovic, Uppsala universitet – Surface Modified Capillaries in Capillary Electrophoresis Coupled to Mass Spectrometry: Method Development and Exploration of the Potential of Capillary Electrophoresis as a Proteomic Tool.

2008: Jörgen Samuelsson, Uppsala university – Development of methods for phase system characterization in liquid chromatography. Klas Risveden, Lund university – Bioelectronic nanosensor devices for environmental and biomedical analysis. Tomas Svensson, Lund university – Pharmaceutical and biomedical applications of spectroscopy in the photon migration regime.

2007: Peter Spiegel, Lunds universitet – Nanoparticle-based capillary electrochromatography. Robert Arnell, Uppsala universitet – Development and Validation of Methods for Characterization of Multi-Component Systems in Preparative LC.

2006: Anton Ressine, Lunds universitet – Development of protein microarray chip technology. Margareta Ramström, Uppsala universitet – Analysis of Complex Biological Samples using Liquid Chromatography Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometry.

2005: Linda Paulsson, Arvid Carlsson Institutet, Göteborg – Comparative Genome and Proteome Analysis of Brain Tissue from MK-801-treated Rats. Kent Wiberg, Arrheniuslaboratoriet,Stockholms universitet – Multivariate spectroscopic methods for the analysis of solutions.

2004: Ardeshir Amirkhani, Uppsala universitet – Development of Techniques and Methods for the Quantitative Analysis of Endogenous Substances by Microcolumn Liquid Chromatography Coupled to Mass Spectrometry. Valerie Harang, Uppsala universitet /AstraZeneca – Aspects on optimisation of separation of drugs by chemometrics.

Kontakt

Mikael Hedeland

Ordförande

mikael.hedeland@apotekarsocieteten.se