Tidigare besvarade remisser

Här finner du Apotekarsocietetens remissvar från 2023. Är du intresserad av äldre remissvar, kontakta oss.

Besvarade remisser under 2023

Kontakt

Teresa Matérn

Kommunikationschef

Telefon: 07- 072 618 57

teresa.matern@apotekarsocieteten.se