Apotekarsocietetens historia

Apotekarsocietetens rötter sträcker sig till 1600-talet då föreningen nämns för första gången. 1778 godkändes de första stadgarna och 1971 ombildades föreningen till den ideells medlemsorganisation den är idag. En mötesplats för alla intresserade av läkemedel och med syfte att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Läs mer Apotekarsocietetens historia

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig, övergripande frågor om stipendier
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 – 723 50 42