Kalendarium

Kalendarium över Apotekarsocietetens aktiviteter.

Vill du även se Läkemedelsakademins utbildningar? Gå in på www.lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
7 apr
2020
apr
07
INSTÄLLD! Inspirerande föreläsning om psoriasis
Västra kretsen
INSTÄLLDVästra kretsen
18 apr
2020
apr
18
INSTÄLLD! Besök till Skogsbackens ost
Norra Mälarkretsen
INSTÄLLDNorra Mälarkretsen
28 apr
2020
apr
28
INSTÄLLD ! Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset ONLINE
Sjukvårdsfarmaci
INSTÄLLDSjukvårdsfarmaci
28 apr
2020
apr
28
INSTÄLLD! Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvårdsfarmaci
INSTÄLLDSjukvårdsfarmaci
28 apr
2020
apr
28
INSTÄLLD! Användning av CAR T-celler och andra ATMP på Karolinska Universitetssjukhuset – ÖREBRO
Närkes-Värmlands krets
INSTÄLLDNärkes-Värmlands krets
29 apr
2020
apr
29
INSTÄLLD! Nationella läkemedelslistan – lösningen på alla problem?
Öppenvårdsfarmaci
INSTÄLLDÖppenvårdsfarmaci
29 apr
2020
apr
29
Nationella läkemedelslistan – lösningen på alla problem? online
Öppenvårdsfarmaci
ONLINEÖppenvårdsfarmaci
15 maj
2020
maj
15
Ordninarie Fullmäktigemöte i Apotekarsocieteten
2ONLINE
26 maj
2020
maj
26
MedTech inspirationsföreläsning: Pharmacolog
Medicinteknik
StockholmMedicinteknik
26 maj
2020
maj
26
MedTech inspirationsföreläsning: Pharmacolog ONLINE
Medicinteknik
ONLINEMedicinteknik
15 jun
2020
jun
15
Postponed! History Pre-Symposium to EUFEPS Annual Meeting 2020
Farmaci- och läkemedelshistoria
1GothenburgFarmaci- och läkemedelshistoria
18 okt
2020
okt
18
HUPO World Congress 2020 Stockholm
5Stockholm