Kalendarium

Kalendarium över Apotekarsocietetens aktiviteter.

Vill du även se Läkemedelsakademins utbildningar? Gå in på www.lakemedelsakademin.se

Kalendarium

Apotekarsocietetens aktuella aktiviteter

Datum Datum Aktivitet Dagar Plats / Ort Sektion / Krets
3 feb
2023
feb
03
Ordförandekonferens 2023
2Stockholm
8 feb
2023
feb
08
Varför använder patienter inte mediciner som ordinerats?
Stockholmskretsen
Digitalt via zoom kl. 19-20Stockholmskretsen
14 feb
2023
feb
14
OBS via Zoom! Vår största medicinska konflikt genom tiderna: Lex THX
Farmaci- och läkemedelshistoria
Digitalt kl.18.00Farmaci- och läkemedelshistoria
15 feb
2023
feb
15
Farmaceutiska tjänster på apotek – hur går det?
Digitalt kl. 8.15-9.00
16 feb
2023
feb
16
Vad vet du om revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning?
Regulatory Affairs
Stockholm kl. 18.00- 19.00Regulatory Affairs
16 feb
2023
feb
16
VIA ZOOM Vad vet du om revideringen av EU:s läkemedelslagstiftning?
Regulatory Affairs
Via Zoom kl. 18.00-19.00Regulatory Affairs
1 mar
2023
mar
01
Farmakovigilans- en introduktion kring läkemedelssäkerhet
Västgötakretsen
Skövde kl 19.00Västgötakretsen
20 mar
2023
mar
20
Kliniska studier av ATMP – utmaningar och möjligheter
Stockholm
20 mar
2023
mar
20
Via Zoom! Kliniska studier av ATMP – utmaningar och möjligheter
Digitalt Kl. 16.30
20 mar
2023
mar
20
Apotekens roll i den nya primärvården – en internationell utblick
Östra kretsen
DigitaltÖstra kretsen
22 mar
2023
mar
22
EAHP CONGRESS
Lissabon
27 mar
2023
mar
27
Regional Mass Spectrometry Imaging Spring Workshop
Läkemedelsanalys
3UppsalaLäkemedelsanalys
28 mar
2023
mar
28
Role of Analytical Chemistry in Drug Product Development – Characterization and Quality Control
Läkemedelsanalys
1MölndalLäkemedelsanalys
11 maj
2023
maj
11
Kvalitetsregister för forskning 2023
1Stockholm
11 maj
2023
maj
11
Kvalitetsregister för forskning 2023
1Online
30 maj
2023
maj
30
Kliniska prövningar av medicintekniska produkter och GCP
2Stockholm
31 maj
2023
maj
31
EUFEPS Annual Meeting 2023
Portugal
15 jun
2023
jun
15
Excipients in inhalation medicines – function, characterization and regulation
Läkemedelsformulering
1MölndalLäkemedelsformulering