Så här styrs föreningen

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och väljs vid fullmäktigemöte, som hålls jämna år före maj månads utgång. Mandattiden är två år.

Styrelsen drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas beslut ska verkställas, beställer underlag för att följa upp verksamheten och tar fram förslag till fullmäktige. Styrelsen tar ansvar för föreningens långsiktiga utveckling och utser vd.

 

Ordförande – Johanna Wikman
Vice ordf. – Andreas Rosenlund, Läkemedelshandlarna
Ledamot – Bertil Abrahamsson, Astrazeneca
Ledamot – Eva Adås, Janssen
Ledamot – Christel Bergström, Uppsala universitet
Ledamot – Karin Meyer, Center for Translational Research Sweden AB
Ledamot – Per Nydert, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ledamot – Kimiya Näslund, Apotea
Ledamot – Johanna Orraryd, Socialstyrelsen
Ledamot – Mats Söderhäll, Karolinska universitetssjukhuset

 

Fullmäktige

Fullmäktige, Apotekarsocietetens högsta beslutande organ, väljs av medlemmarna. Styrelsen valdes på ordinarie fullmäktigemöte i maj 2024.

Valberedning

Sammankallande – Susanne Bronéus
Ledamot – Dania Timemy
Ledamot – Thony Björk
Ledamot – Torkel Gren
Ledamot – Erika Larsson

Revisorer

Auktoriserade revisorer

Ernst & Young AB

Verksamhetsrevisorer

Ordinarie – Robert Burman, Uppsala
Suppleant – Susanna Eklund, Stockholm

Förvaltningsråd (kapitalförvaltningsråd)

Ordförande – Robert Kronqvist
Ledamot – Carl-Fredrik Högstedt
Ledamot – Hans Sievertsson
Ledamot – Pontus Torsell