Hur kommer den nya europeiska HTA-lagstiftningen att fungera?

Apotekarsocieteten Wallingatan 26 A, Stockholm, Sverige
Hybrid Hybrid Evenemang

I januari 2025 träder den nya HTA (health technology assessment)-lagstiftningen i kraft. Med en tvingande partiell HTA-utredning på EU-nivå som sker parallellt med godkännandeansökan till EMA kommer den att påverka hur läkemedelsföretag planerar sin läkemedelsutveckling för att kunna uppfylla även HTA-myndigheters databehov i tid. Sigrid Klaar från NDA Group är tidigare onkologiutredare på Läkemedelsverket och […]

Skaffa Biljetter Gratis – 500kr