Tillbaka
Nyheter

Riksdagsseminarium om Framtidens apotek

2024-02-15

Idag har Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten varit med och arrangerat ett lunchseminarium i riksdagen om framtidens apotek tillsammans med riksdagsledamöterna Lina Nordquist (L) och Ulrika Westerlund (MP).

Med på seminariet var Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening och Lars-Åke Söderlund, vice president Internationella farmacifederationen (FIP), Erika Larsson Apotekarsocieteten samt sju ledamöter från riksdagens socialutskott. Ett stort antal deltagare från apoteksbranschen, patientorganisationer, myndigheter och fackförbund var med och lyssnade och ställde frågor.

Johan Wallér betonade i sitt inlägg att politiken måste ge apoteken större befogenheter och möjlighet att utvecklas i takt med att omvärlden förändras för att även i framtiden kunna möta patienternas behov. Apoteken har kompetenta farmaceuter som kan bidra mer än idag.

Lars- Åke Söderlund gav en lång rad exempel på länder där apoteken redan används i större omfattning som en del av hälso- och sjukvården med goda resultat. Han betonade att det som utmärker dessa länder är att utvecklingen har skett i ett samarbete mellan alla inblandade parter.

Moderator för seminariet var Erika Larsson från Apotekarsocieteten. Hon ställde frågan om det är rimligt att apotekens ekonomi ska vara beroende av att sälja andra varor och hur politiken då ser framför sig att kärnverksamheten ska utvecklas.

Det fanns en stor samsyn hos alla riksdagspartier att utveckla apotekens roll i hälso- och sjukvården. Ledamöterna efterfrågade konkreta förslag på vilka reformer och regeländringar som krävs för att nå detta.

Konkreta frågor som branschen har drivit under lång tid är bland andra är större befogenheter för farmaceuter att lösa problem som uppstår för patienten vid apoteksdisken i samband med bristsituationer av läkemedel. Det kan till exempel handla om att byta förpackningsstorlek och styrka. Frågan om att låta farmaceuter förskriva vissa läkemedel för enkla åkommor väckte stort intresse. Ett annat exempel som diskuterades på seminariet var att ge farmaceuterna möjlighet att vaccinera, något som görs på apotek runt om i världen. Oavsett vilka förändringar som kan bli aktuella i Sverige var deltagarna överens om behovet av att säkerställa rätt kompetens för utökade uppdrag samt vikten av dialog med hälso- och sjukvården.