Nyheter 2024-07-09
”Förstahandsvalet för en duktig flicka”

Från att ha varit populär på 60-talet, då receptarieutbildningen enligt en av paneldeltagarna på Apotekarsocietetens och Uppsala universitets Almedalsseminarium var ”förstahandsvalet för en duktig flicka”, har intresset och statusen sjunkit. […]

Nyheter 2024-05-27
Följ fortsättningen på temat Framtidens apotek

Efter vinterns riksdagsseminarium om Framtidens apotek fortsätter vi utforska vilka olika funktioner farmaceuter och apotek kan fylla för att bidra till befolkningens hälsa. Vi börjar med ett digitalt besök i […]

Nyheter 2024-05-21
Långt engagemang ledde till hedersutnämning

Ett enhälligt fullmäktige har valt Gerd Lärfars och Lars-Åke Söderlund till hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Som hedersledamöter tillhör Lars-Åke Söderlund och Gerd Lärfars nu den skara som anses ha nedlagt ett […]

Nyheter 2024-05-21
Ny styrelse i Apotekarsocieteten

En ny ordförande och flera nya styrelseledamöter valdes på den gångna helgens fullmäktige i Apotekarsocieteten. Valberedningens förslag som fullmäktige rösta ja till innebär att Apotekarsocietetens styrelse nu ser ut så […]

Nyheter 2024-04-18
Kristian Sandberg och Per Arvidsson tilldelas Läkemedelskemiska priset år 2024

Drug Discovery and Development-plattformen på SciLifeLab har utvecklats till att bli ett nav för läkemedelsforskning i Sverige. Med sin unika samarbetsmodell har plattformen en avgörande roll i att accelerera utvecklingsprojekt […]

Nyheter 2024-04-08
Nomineringen till Scheelepriset är öppen

Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten vartannat år och nu är det dags att nominera den forskare du tycker förtjänar 2025 års utmärkelse. En lämplig kandidat är en internationellt känd och […]

Nyheter 2024-03-20
Inhalationsvägledning vann Bästa patientinformation

Pilotprojektet Inhalationsvägledning – bättre stöd på öppenvårdsapotek för patienter med inhalationsläkemedel vann Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation. Under 2022 pågick ett projekt på svenska apotek där personer med astma och […]

Nyheter 2024-03-05
Lena Ring blir vd på Apotekarsocieteten

I juni tillträder Lena Ring som Apotekarsocietetens vd. Hon efterträder Robert Kronqvist som tidigare har meddelat att han slutar den sista maj. Lena Ring är apotekare med bred erfarenhet från […]

Nyheter 2024-02-15
Riksdagsseminarium om Framtidens apotek

Idag har Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten varit med och arrangerat ett lunchseminarium i riksdagen om framtidens apotek tillsammans med riksdagsledamöterna Lina Nordquist (L) och Ulrika Westerlund (MP). Med på seminariet […]