Tillbaka
Nyheter

Inhalationsvägledning vann Bästa patientinformation

2024-03-20 Gruppbild på delar av projektgruppen för tjänsten Inhalationsvägledning.

Pilotprojektet Inhalationsvägledning – bättre stöd på öppenvårdsapotek för patienter med inhalationsläkemedel vann Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation.

Under 2022 pågick ett projekt på svenska apotek där personer med astma och KOL fick  extra stöd för att använda sina inhalatorer på rätt sätt, som ett komplement till instruktionerna från vården. Tjänsten var den första som utfördes inom ramen för en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har drivit. Nu har tjänsten vunnit Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation med följande motivering:

Tjänsten Inhalationsvägledning möter ett stort problem som finns inom astma-KOL-vården när det gäller användningen av inhalatorer, där felanvändning kan leda till att effekten av behandlingen inte blir adekvat. Användarna efterfrågar mer information om sina inhalationsläkemedel och apoteken vill bidra till en mer strukturerad utbildning till dessa. Tjänsten Inhalationsvägledning hjälper till med läkemedelsanvändningen genom utbildningsmoduler, webbutbildningar, kundkort och informationsblad. Det utvärderade resultatet visade att alla kunder och farmaceuter som använde tjänsten var nöjda och upplevde en förbättrad läkemedelsanvändning.

Porträtt på prisutdelare och pristagare på Folhälsodalen

De 150 apoteken och ungefär 800 farmaceuterna som deltog i försöket representerades av Catharina Hellgren Claesson, Apotek Hjärtat och Lisa Stern Ödmark Sveriges Apoteksförening som tog emot priset på Folkhälsodalen.

Delar av projektgruppen finns med på bilden högst upp. Från vänster: Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening, Magdalena Lagerstedt, Apoteket AB, Catharina Claesson, Apotek Hjärtat, Karin Andrén, Apoteksgruppen/Kronans Apotek, Migxania Nieves, DOZ Apotek, Anna Proestos, Sveriges Apoteksförening, Magnus Hult, Kronans Apotek. I projektgruppen har även Hanna Grenholm och Inga Öhagen, båda Apotea, Peter Fritzon, Apotek Hjärtat, Hanna Stenstad, Apoteksgruppen/Kronans Apotek och Camilla Af Petersen, Apoteket AB ingått

Yllka Rama från Apotekarsocietetens sektion för Läkemedelsinformation har varit med och utsett vinnarna av priset som delas ut årligen till en insats som bedöms underlätta en god läkemedelsanvändning.