Nyheter

Kortare behandlingskurer och nya formuleringar i kampen mot antibiotikaresistens

Kan smartare läkemedelsformuleringar och kortare behandlingskurer ge mindre antibiotikaresistens? Sannolikt blev svaret då frågorna diskuterades vid det femte frukostseminariet i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens” som Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten har anordnat. Tidigare […]

31 mars sista ansökningsdag för vårens stipendier

Den 31 mars är sista ansökningsdag för stipendier från Apotekarsocietetens stiftelser för vidareutbildning och forskning. Läs mer här

Nya ledamöter i Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd har fått fyra nya ledamöter: Ulrika Gillespie, Charlott Brunmark, Fredrik Almqvist och Mats Larhed. Vetenskapliga rådet är ett komplement till Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och rådets syfte är […]

Målbild för apotekare och receptarier förtydligad

Apotekarsocieteten tog under 2016 initiativ till ett visionsarbete för utveckling av den farmaceutiska kompetensen. Nu har arbetet mynnat ut i tydliga målbilder för de två professionerna. Ett av syftena är […]

Apotek efterlyser mer information från förskrivare

Kommunikationen mellan förskrivare och apotekspersonal kan förbättras. Det framgår av en ny rapport som tagits fram inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Bakgrunden är ett projekt kring kommunikationen mellan apotek […]

Apotekarsocieteten kraftsamlar för att återupprätta svensk apoteksforskning

Apotekarsocieteten har samlat en expertgrupp för att återuppta den forskning om apotekens bidrag till patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som mer eller mindre försvann i kölvattnet av apoteksmarknadens omreglering 2009.

Vi behöver Läkemedelsboken

Apotekarsocieteten tillsammans med företrädare för olika professioner i vården och utbildningsgivare gör idag ett upprop på Dagens Samhälle kring vikten av att Läkemedelsboken ska finnas kvar och uppmanar Socialdepartementet att […]

Periodiska systemet fyller 150 år – jubileumsåret invigs på Apotekarsocieteten

​I år är det 150 år sedan Dmitrij Mendelejev presenterade sin första version av periodiska systemet. För att högtidlighålla detta avgörande bidrag till naturvetenskapen har FN:s generalförsamling och UNESCO utnämnt 2019 till det internationella året för grundämnenas periodiska system. Året invigdes den 1 februari hos UNESCO i Paris och 28 februari inleds det svenska.

Kampen mot antibiotikaresistens

Frukostseminariet om antibiotikaresistens 13 februari nu tillgängligt på webben

Nu finns inspelningen från Apotekarsocietetens och Läkemedelsvärldens frukostseminarium den 13 februari. Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång? tillgängligt på vår hemsida för dig som är […]

Fortsatt stöd till Läkemedelsakademin ger viktig utbildning till nyanlända farmaceuter

För femte året i rad beviljar Arbetsförmedlingen ekonomiskt stöd till Läkemedelsakademins projekt som ska påskynda processen för nyanlända farmaceuters etablering på den svenska arbetsmarknaden.
– Det här är en win-win, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Vi kan bidra till att välutbildade farmaceuter kommer i arbete samtidigt som samhället drar nytta av deras kompetens.