Nyheter

Inte rimligt att apoteken ska stå för hela finansieringen av NLL

Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL. Apotekarsocieteten föreslår därför en översyn av finansieringsmodellen och […]

Dags att nominera till Scheelepriset 2021

Vem ska få det 50:e Scheelepriset? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.

– Vi ser fram emot ett extra festligt jubileumsår för Scheelepriset 2021 då det också är 60 år sedan priset instiftades, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar. Sista dag för nominering 15 september.

Läkemedelsakademin erbjuder ännu mer utbildning online

Apotekarsocietetens utbildningsenhet Läkemedelsakademin ställer om och erbjuder flera av sina utbildningar i helt digitalt format. Utbildningar som skulle ha genomförts fysiskt kommer på grund av det rådande läget att hållas helt eller delvis online.

Helhetstänk i läkemedelsbehandling viktigt i läkares utbildning

Socialstyrelsen har skickat förslag till målbeskrivningar för Läkares specialiseringstjänstgöring på remiss. I denna lyfts bland annat läkemedelsbehandling.  Apotekarsocieteten saknar en beskrivning av vikten av samverkan i hela läkemedelskedjan med andra […]

Så skulle vi kunna förebygga brister på antibiotika

I dag hade Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten ett spännande frukostmöte i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens” med fokus på brister på antibiotika. Deltog gjorde Enrico Baraldi och Håkan Hanberger båda representanter för […]

Sverige måste kunna delta i medicinsk forskning kring livshotande sjukdomar.

Sverige måste kunna delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar. Idag går inte det på grund av brister i lagstiftningen. Regeringen måste agera mot detta, skriver flera företrädare […]

Precisionsmedicin kräver ny kunskap och nya arbetssätt

Strax före jul presenterade regeringen den nationella life science-strategin. Strategin är ett ramprogam med åtta olika insatsområden och målsättningar. Ett utvecklingsområde som lyfts i strategin är omställningen mot precisionsmedicin och […]

Dags att utreda om utbyte av läkemedel även utanför förmånen

Nu närmar sig genomförandet att läkemedel som förskrivs utanför förmånen kan bytas till ett innanför förmånen. TLVs förslag till ändringar i föreskrifterna tillstyrks av Apotekarsocieteten. Som ett nästa steg uppmanar […]

Dags att söka stipendier

Nu har vi öppnat ansökan för vårens stipendier. Sista ansökningsdag är 31 mars och stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 juni 2020. Vi vill särskilt uppmärksamma […]

​Accelerating learning in Nordic life science milieus

The Nordic life science industry is booming and medical developments have never been this rapid. Nonetheless, in small countries like the Nordics, educational resources may not always be easy for the life science community to access. Now, five Nordic life science organisations from Sweden, Finland and Norway have joined forces to improve learning across borders.