Nyheter

Apotekarsocieteten på SvD Debatt ”Total kollaps för folkhälsan om vi inte agerar”

I dag kan vi rädda barn födda så tidigt som i vecka 22. Det är möjligt tack vare modern sjukvård och effektiva läkemedel. Som antibiotika. Vid födseln är immunförsvaret fortfarande omoget, […]

Ta del av Apotekarsocietetens seminarium om kompetensutveckling

I samarbete med Uppsala universitet och LIF genomförde Apotekarsocieteten ett seminarium i Almedalen den 3 juli med titeln ”Långsiktigt hållbar läkemedelsutveckling i Sverige – hur säkrar vi kompetensen?”. Du som […]

Viktigt att värna grundforskningen

I sitt remissvar till den sk STRUTSEN, utredningen ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6) lyfter Apotekarsocieteten vikten av att grundforskningen i Sverige måste vara stark, oberoende […]

Apotekarsocieteten i Almedalen 2019

Apotekarsocieteten finns på plats även i år i Almedalen. Kommunikationsansvarige Birgitta Karpesjö medverkar i ett antal seminarier och Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärlden modererar ett seminarium för Barncancerfonden. 1 juli […]

Nominera till priset för Bästa patientinformation 2019

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2019. Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att premiera de goda insatser som görs och samtidigt […]

Bästa kundinsats på apotek belönas

Nu är det dags att nominera till priset för ”Bästa kundinsats på apotek” som delas ut av Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci Syftet är att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek […]

Nominera till priset för Bästa patientinformation 2019

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2019.

Syftet med priset, som delas ut av Apotekarsocieteten, är att premiera de goda insatser som görs och samtidigt bidra till dialogen om vad som är bra och ändamålsenlig patientinformation. Nominera senast 15 oktober.

Apotekarsocieteten välkomnar tydlighet kring komplementär vård

Idag har slutbetänkandet i utredningen om komplementär och alternativ vård presenterats. Genomgående i både detta och det delbetänkande som presenterades tidigare i vår är önskade krav på tydlighet om vad […]

International Clinical Trials Day – get together

Apotekarsocieteten på SvD Debatt om kliniska prövningar

I en debattartikel på SvD Debatt den 30 maj skriver Apotekarsocieteten med flera att införandet av avgift för kliniska prövningar som initieras av enskilda forskare inte stämmer överens med life […]

Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång?

Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ta del av inspelningen

Torsdag den 23 maj arrangerade Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden ett heldagsseminarium om Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. Ett 60-tal experter, beslutsfattare och andra engagerade i frågan hade samlats för att […]