Nyheter

Disputation – vad kan man göra sedan?

Den 15 november genomförde Apotekarsocieteten ”What to do after dissertation – interested in a career outside academia?” Detta blev en mycket lyckad aktivitet där deltagarna fick ta del av personliga […]

Nyfiken på: Sektionen för farmaci- och läkemedelshistoria

Sektionens ordförande Anders Cronlund har ordet: Sektionen för farmaci- och läkemedelhistoria är Apotekarsocietetens äldsta, grundad 1972. De 250 medlemmarna är till övervägande del pensionärer och vi är i stort behov […]

Symposium till Stig Agurells minne

I eftermiddag hålls ett symposium till minne av Stig Agurell, tidigare ordförande och hedersledamot i Apotekarsocieteten. Symposiet belyser Stig Agurells liv och gärningar på läkemedelsområdet samtidigt Sektionen för farmakognosi firar […]

Karin Meyer lämnar styrelseuppdrag

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har begärt entledigande från uppdraget som ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Anledningen är att Läkemedelsverkets jurister gjort bedömningen att även om Apotekarsocieteten är en oberoende organisation, så […]

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan

Apotekarsocieteten stöder internationella antibiotikaveckan och Skydda antibiotikan som är ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter. Läs mer om projektet på skyddaantibiotikan.se Ta del av filmen Fem experter berättar  

Apotekarsocieteten tillsammans med ett antal andra organisationer inom vård- och läkemedelsområdet har i en skrivelse till Läkemedelsverket och Socialdepartementet lyft vikten av att Läkemedelsboken finns kvar. Den ses som en […]

Akademiskt jubileum ramade in installationen av Apotekarsocietetens nya hedersledamöter

Professor Kristina Luthman och docent Conny Bogentoft är nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Installationen ägde rum i samband med det högtidliga firandet av Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum vid Uppsala universitet fredagen den 26 oktober.

Snabbspår för viktiga för att saktas ner

Det var rubriken på ett debattinlägg på SvDDebatt  den 28 oktober kring det snabbspår till svensk legitimation för farmaceuter som via s k främjandemedel möjliggjorts under senare år. Artikeln vill visa på att detta […]

Ändringar i GMP förslag för mindre utsläpp vid tillverkning av antibiotika

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU. Det framkom vid det frukostseminarium som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden.se […]

En molekyl är långt ifrån ett färdigt läkemedel

Nyheter kring upptäckter som kan lindra och bota sjukdomar kommer i en strid ström och inger hopp om nya läkemedel för många patientgrupper. Det handlar ofta om viktiga genombrott kring […]