Tillbaka
Nyheter

Nominera personer till Apotekarsocietetens styrelse & revisorer

2023-11-28

Inbjudan från valberedningen till att nominera personer till Apotekarsocietetens styrelse & revisorer: Nästa år, 2024, är det åter igen dags för Apotekarsocietetens fullmäktige. Det sker den 17–18 maj och då kommer styrelsens ordförande och ledamöter samt revisorer att väljas.

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att intervjua nuvarande ordförande och ledamöter i styrelsen samt VD för att utvärdera styrelsearbetet. Vi har frågat hur styrelsearbetet fungerar idag, vilka förbättringsområden de ser och vilka kompetenser de tror är viktiga i det fortsatta arbetet framöver. Vidare har vi frågat om ordförandes och ledamöters vilja att nomineras till ny mandatperiod.

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av ordförande samt 7–9 ledamöter och nuvarande styrelse består av nio personer. Se dem här.

Följande personer har suttit tre mandatperioder och bör, enligt stadgarna, inte väljas om i sina nuvarande roller:

  1. Johanna Wikman (ledamot)
  2. Kristina Sparreljung (ledamot)
  3. Maria Palmetun-Ekback (ledamot)

Valberedningen arbetar i enlighet med ”Policyn för styrelsens representativitet, ansvar och kompetens” (pdf) för att styrelsen ska ha en bred kompetens och komplettera varandra. Det viktigaste är dock att man har ett starkt intresse för Apotekarsocietetens uppdrag och breda verksamhetsområde.

Förutom styrelse ska valberedningen också föreslå kandidater till revisorer, framförallt två verksamhetsrevisorer. Därför ber vi i valberedningen om nomineringar av kandidater till styrelse och verksamhetsrevisorer. Nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av kandidaten, som ska acceptera nomineringen.

Sista dag för att nominera kandidater till styrelsen och revisorer är fredagen den 5 januari 2024. Skicka nomineringen till maria.marfalt@gmail.com.

Om du har några frågor eller kommentarer kring valberedningens arbete eller nomineringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Mårfält på mobilen: 0702-33 48 08, via e-post enligt ovan eller övriga personer i valberedningen:

Märit Johansson, marit.ik.johansson@gmail.com

Annika Jenmalm Jensen, annika.jenmalm-jensen@ki.se

Katarina Nilsson-Sundström, inaspost1@hotmail.com

Nils-Otto Ahnfelt, nils-otto.ahnfelt@apotekarsocieteten.se

 

Tack på förhand för er involvering i denna viktiga process!

Med bästa hälsningar,

Valberedningen genom Maria Mårfält (sammankallande)