Nyheter

Nyheter 2015-07-02
Projeketet Agenda för hälsa och välstånd fick grönt ljus i Almedalen

Projektet Agenda för hälsa och välstånd från Forska!Sverige i samarbete med 25 organisationer däribland Apotekarsocieteten presenterade sina 14 åtgärdsförslag för politiker i Almedalen. Efter inledande presentation av förslagen berättade den […]

Nyheter 2015-07-02
Utlysning inom området biomarkörer/New open call regarding biomarkers

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) Välkomna att skicka in ansökan senast 2015-09-10 14:00 Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser […]

Nyheter 2015-06-26
Stipendier för deltagande i Läkemedelskongressen 2015

Du som är apotekare (oavsett var du arbetar) eller receptarie som arbetar på apotek kan söka stipendier för deltagande på årets Läkemedelskongress 9-10 november. Läs mer om Läkemdelskongressen 2015  Till […]

MyNewsDesk - Pressmeddelanden 2015-06-17
Uppdaterad GPP för en god läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning

Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten presenterar idag en helt reviderad version av God apotekssed (GPP). God apotekssed tar sikte på apotekens kvalitetsarbete och överbryggar oklarheter mellan de regelverk som styr verksamheten, […]

MyNewsDesk - Nyheter 2015-06-09
Bra att ministern ser apoteken som en del av vårdkedjan

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommer att inom kort tillsätta en utredning om apotekens roll. – Vi välkomnar Gabriel Wikströms uttalande att han vill se apoteken som en del av hälso- och […]