Nyheter

Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Frågan om hur antroposofiska preparat ska klassas lever fortfarande. Regeringen hann inte med frågan under hösten utan valde att för 10-e gången förlänga det tillfälliga försäljningstillståndet för vissa antroposofiska medel […]

Ett viktigt steg för registerforskning

I ett nytt förslag till text från EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data. Detta genom att föreslå att deltagare ska kunna […]

Dags att söka stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

IFs stiftelse för farmacevtisk  forskning utlyser stipendier för kongresser, kurser, examensarbete och post doc-vistelser utomlands. Sista ansökningsdag 31 januari 2016. Läs mer

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

– Den satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel som presenterades i fredags är något vi liksom många andra ser mycket positivt på, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Just […]

Apotekarsocieteten i replik på DN Debatt

Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel skriver Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i en replik på DN debatt. Det finns inget som hindrar att företagen som tillverkar antroposofiska produkter […]

Värna begreppet läkemedel

Idag på DN Debatt skriver fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien att begreppet läkemedel måste värnas. De tillstyrker därmed den åsikt om Apotekarsocieteten framfört sedan diskussionen […]

Forska Sverige

Apotekarsocieteten en av 31 organisationer för långsiktig samverkan för life science

  I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund […]

Mycket ska rymmas i apoteksutredningen

Den 19 november kom direktivet för utredningen om en översyn av apoteksmarknaden ”Ökat fokus på kvalitet och säker het på apoteksmarknaden”. Apotekarsocieteten har följande direkta synpunkter på utredningen: Det är […]

Bubbel&Debatt kom till Umeå

Torsdagen den 17 november avslutades turnén för Life Sciene Bubbel & Debatt i Umeå. Eventet, som är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, KemivärldenBiotech, Naturvetarna, SwedenBIO och Sveriges Farmacueter, har under året […]

Från Läkemedelskongressen 2015

Årets Läkemedelskongress är avslutad. Läkemedelsvärlden.se har skrivit från en del av de debatter mm som var. Utöver delades ut priser för Årets kompetensapotek, Bästa bipacksedel och Pris för bättre kundinsats […]