Tillbaka
MyNewsDesk - Nyheter

Vi vill se en fortsatt satsning på life science i forskningspolitiska propositionen 2016

2015-10-29

Nästa år ska en ny forskningspolitik proposition tas fram och Utbildningsdepartementet har under hösten inhämtat synpunkter från olika parter. Apotekarsocieteten har lämnat sina synpunkter utifrån ett life science/läkemedels perspektiv.

För att Sverige ska vara attraktivt inom området life science behövs satsningar på utbildning inom naturvetenskap, från grundskola till universitet. Satsningen på kunskap inom grundskola och gymnasium måste premieras. Det ska vara häftigt att vara bäst i matte och naturkunskap. Finansieringssystemen för grundutbildningar på universiteten behöver ändras. Vi föreslår att den finansiella ersättningen baseras på kvalitet i utbildningen i stället för som idag på antalet examinerade studenter.

Life?science är?ett område som har behov av långsiktighet och kopplat till detta är då att även finansieringen behöver ges för längre perioder. En mer långsiktig finansiering ger möjligheter till
disputerade personer att efter post doc-vistelser utomlands komma tillbaka och berika med sin kompetens. Långsiktighet i finansiering ger även universiteten möjlighet att för kortare eller längre tid ta emot gästforskare och skapa rörlighet mellan akademi och näringsliv samt länder.

Life science-sektorn behöver för att utvecklas i Sverige ha möjlighet till samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården. Vi ser här att hälso- och sjukvården bör få klinisk forskning som ett prioriterat och mätbart uppdrag och behandlas som ett led i den egna verksamhetsutvecklingen och inte enbart som en belastning som tar resurser från vårdproduktion.

Steget från forskning till utveckling av produkter är viktigt för att det ska gynna Sverige. Inom området life science är det även viktigt att kompetensen inom hela utvecklingskedjan värnas. När stora företag stod för hela utvecklingskedjan fanns denna kompetens inom samma organisation. Detta är inte lika vanligt idag när olika delar av forskning och utveckling görs av olika företag specialiserade på sin del. Vi behöver därför i Sverige hitta andra strukturer i samarbete mellan industri, akademi och institut för att denna kompetens bevaras och utvecklas.