Nyheter

Det lilla bolagets VD har många krav att leva upp till

Det är år 2015 och EU-kommissionen skriver på sin webbplats att SMEs är basen för EUs ekonomi. De representerar 99 procent av alla företag i EU. Enligt EU är entreprenörskap […]

Ny chefredaktör på Läkemedelsvärlden.se

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Ingrid Helander som ny chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se. Ingrids erfarenhet som journalist, chefredaktör och att skapa nyhetsevent kompletterar Apotekarsocieteten och tidningen på ett […]

Vi kan hela läkemedelskedjan och lyfter nyttan med läkemedel

Apotekarsocietetens ställning som oberoende och professionsöverskridande ger oss möjlighet att driva läkemedelsfrågor i hela kedjan från utveckling till användning och verka för en för individ och samhälle bra utveckling och […]

Visning av Farmacihistoriska museet under Stockholms kulturfestival 2015

Från medicinskt hantverk till internationell industri Under Stockholms kulturfestival 10-15 augusti kan du besöka Farmacihistoriska museet vid tre tillfällen Tisdag 11 augusti kl 15 Torsdag 13 augusti kl 19 Fredag […]

Forska Sverige

Projeketet Agenda för hälsa och välstånd fick grönt ljus i Almedalen

Projektet Agenda för hälsa och välstånd från Forska!Sverige i samarbete med 25 organisationer däribland Apotekarsocieteten presenterade sina 14 åtgärdsförslag för politiker i Almedalen. Efter inledande presentation av förslagen berättade den […]

Utlysning inom området biomarkörer/New open call regarding biomarkers

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) Välkomna att skicka in ansökan senast 2015-09-10 14:00 Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser […]

Stipendier för deltagande i Läkemedelskongressen 2015

Du som är apotekare (oavsett var du arbetar) eller receptarie som arbetar på apotek kan söka stipendier för deltagande på årets Läkemedelskongress 9-10 november. Läs mer om Läkemdelskongressen 2015  Till […]

Bra att ministern ser apoteken som en del av vårdkedjan

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommer att inom kort tillsätta en utredning om apotekens roll. – Vi välkomnar Gabriel Wikströms uttalande att han vill se apoteken som en del av hälso- och […]

Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

Sjukvården i vårt land är bra och är vi riktigt sjuka får vi ett bra omhändertagande. Vi har dagens nivå på sjukvård tack vare den forskning och utveckling som tidigare […]