Nyheter

Åsa Johansson mottagare av Rosenön Award 2015

Rosenön Award utdelas för årets bästa doktorsavhandling, framlagd vid svenskt universitet, inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik. Aspekter som beaktas vid bedömningen av avhandlingarna är nytänkande, självständighet, samarbete med andra […]

Vi vill se en fortsatt satsning på life science i forskningspolitiska propositionen 2016

Nästa år ska en ny forskningspolitik proposition tas fram och Utbildningsdepartementet har under hösten inhämtat synpunkter från olika parter. Apotekarsocieteten har lämnat sina synpunkter utifrån ett life science/läkemedels perspektiv. För […]

Pressinbjudan till Läkemdelskongressen 2015 9-10 november

Gabriel Wikström, Anders Lönnberg, Sofia Wallström, Agneta Karlsson, Håkan Billig, Sören Olofsson, Anders Blanck m fl medverkar Årets Läkemedelskongress på Quality Globe Hotel, Arenaslingan 9, Stockholm diskuterar aktualiteter inom läkemedelsområdet […]

Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemdelsutveckling 2017

I maj 2017 anordnas den sjätte världskongressen om läkemedelsutveckling, från tidig forskning till registrering av färdig produkt. Temat för kongressen är Future Medicinde for one World. Kongressen arrangeras av den […]

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för vidareutbildning och forskning

Samtliga stipendier har sista ansökningsdag 31 oktober och kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 januari 2016. Stipendier för fort- och vidareutbildning Stipendier för dig som arbetar inom […]

Med e-hälsa i fokus

Under ett antal kvällar har Apotekarsocieteten belyst digitala hjälpmedel ur medborgarens, vårdens och läkemedelsindustrins perspektiv. Du kan ta del av seminarierna genom att klicka här

Seminarier med fokus på e-hälsa

Apotekarsocieteten sätter via sina sektioner för läkemedelsinformation respektive sjukvårdsfarmaci fokus på e-hälsa ur lite olika aspekter. I går den 10 september inledde vi med Den googlande patienten som du kan […]

Apoteken ska stödja en bra läkemedelsanvändning

Karin Meyer framhållet apotekens roll för att stödja en bra läkemedelsanvändning i morgonens (torsdag 3 september) Morgon i P4 Jönköping som hade tema kring dagens apotek och olika tjänster som […]

Det lilla bolagets VD har många krav att leva upp till

Det är år 2015 och EU-kommissionen skriver på sin webbplats att SMEs är basen för EUs ekonomi. De representerar 99 procent av alla företag i EU. Enligt EU är entreprenörskap […]