Nyheter

Ny kurs för småföretag som utvecklar läkemedel

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har i samarbete med SwedenBIO tagit fram en utbildning inom läkemedelsutveckling, från idé till produkt. Kursen vänder sig till de små och medelstora företagen inom Life science. […]

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabiska för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har beviljats nära 2,5 miljoner kronor från […]

Mycket ska rymmas i apoteksutredningen

Den 19 november kom direktivet för utredningen om en översyn av apoteksmarknaden ”Ökat fokus på kvalitet och säker het på apoteksmarknaden”. Apotekarsocieteten har följande direkta synpunkter på utredningen: Det är […]

Bubbel&Debatt kom till Umeå

Torsdagen den 17 november avslutades turnén för Life Sciene Bubbel & Debatt i Umeå. Eventet, som är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, KemivärldenBiotech, Naturvetarna, SwedenBIO och Sveriges Farmacueter, har under året […]

Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

Den 19 november anordnar Apotekarsocieteten 2015 års Scheelesymposium. Temat i år är läkemedelstillförsel och hur man för stora molekyler som bl a insulin kan underlätta läkemedelsbehandlingen för patienter. Huvudtalare är […]

Från Läkemedelskongressen 2015

Årets Läkemedelskongress är avslutad. Läkemedelsvärlden.se har skrivit från en del av de debatter mm som var. Utöver delades ut priser för Årets kompetensapotek, Bästa bipacksedel och Pris för bättre kundinsats […]

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser […]

Apoteksgruppen Stora Höga vinnare av årets kompetensapotek 2015

I sitt syfte att främja en förbättrad läkemedelsanvändning och kunskaps- och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet har Apotekarsocieteten initierat tävlingen Årets Kompetensapotek. – Syftet med detta är att vi vill synliggöra […]

Moventig, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2015

Bipacksedeln för Moventig har utsetts till 2015 års bästa bipacksedel med motiveringen: ?Moventig bipacksedel har en hög läsbarhet genom ett enkelt språk som vänder sig direkt till användaren. Den presenterar […]

Värna begreppet läkemedel

I Dagens Samhälles debatt om antroposofiska läkemedel ger Apotekarsocieteten idag i ett inlägg uppmaning till  sjukvårdsminister Gabriel Wikström och riksdagen att stå upp för att begreppet läkemedel även fortsatt ska innebära […]