Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

2015-11-12

Den 19 november anordnar Apotekarsocieteten 2015 års Scheelesymposium. Temat i år är läkemedelstillförsel och hur man för stora molekyler som bl a insulin kan underlätta läkemedelsbehandlingen för patienter. Huvudtalare är Professor Robert S Langer från MIT, USA som är 2015 år Scheelepristagare som är en pionjär inom läkemedelstillförsel. Läs mer på Läkemedelsvärlden.se och KemivärldenBiotech

Under dagen belyses tekniker som kan användas för att ge känsliga läkemedel som tidigare inte kunnat ges på annat sätt än som injektion på ett för patienterna lättare sätt. Det handlar även om att kunna tillföra läkemedel till det ställe i kroppen där det ska verka och även bestämma hastigheten för dess frisättning s k controlled release. Exempel på produkter som har förbättrats kan nämnas insulin, tillväxtfaktor, vissa cancerläkemedel och vacciner.

Symposiet börjar kl 9.00 och avslutar kl 17.30 och genomförs på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

För fullständigt program och mer information läs här

För ytterligare frågor kontakta
Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se,
08-723 50 42

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten,
karin.meyer@apotekarsocieteten.se,
08-723 50 61

Press som vill delta i Scheelesymposiet kontaktar på förhand Aram Kader, aram.kader@lakemedelsakademin.se, 08 723 50 86

Om Scheelepriset
Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten för att hedra minnet av den världsberömde svenske kemisten och apotekaren Carl Wilhelm Scheele och har sedan 1961 tilldelats framstående läkemedelsforskare. Scheelepriset omfattar en medalj, ett diplom och en prissumma om 200 000 SEK. Tidigare pristagare är bland andra Sir James W Black, Wellcome Research Labs, UK (1983), professor Luc Montagnier, L?Institute Pasteur, Frankrike (1986) och professor K. Barry Sharpless, The Scripps Research Institute, USA (1991), Samtliga dessa tre har senare tilldelats Nobelpriset. Pristagare senaste gången priset delades ut var Professor Garret A FitzGerald, University of Pennsylvania, USA (2013). Den ende svensk som hittills fått priset är professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige (2007). scheeleaward.se