Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

2016-03-02

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har av regeringen den 25 februari utsetts till ny ledamot i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) insynsråd. Förordnandet gäller från den 25 februari 2016 till den 19 augusti 2018.

 

  • TLV har ett regeringsuppdrag som påverkar många aktörer och patienter både nu och i framtiden. Jag är glad över att ha fått förtroendet att ingå i dess insynsråd, och ser fram emot att bidra i arbetet med att fullfölja dess uppdrag, säger Karin Meyer.

Övriga ledamöter i det insynsråd som förordnadesär Ingrid Bengtsson-Rijavec, Håkan Billig (ny ledamot), Sten Boström, Marianne Dicander Alexandersson och Fredrik Löndahl. Ordförande i insynsrådet är myndighetschefen. Myndighetschefen ska informera rådet om TLV:s verksamhet. Ledamöterna ska ge myndighetschefen råd, företräda medborgarna och utöva det allmännas insyn.