Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

2015-11-10

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser på apotek. Ett inom receptexpedition och ett inom egenvård. Priserna som är 10 000 kronor vardera har tilldelats som följer:

Vinnaren av priset för Bästa kundinsats inom Recept är apotekareTone Andersson, Apotek Hjärtat ICA Maxi Hälla. Juryns motivering är: Vid misstanke om att allt inte stod rätt till ifråga om en antibiotikabehandling till ett barn under jourtid hjälpte Tone kunden på fler sätt än vad som kan förväntas och bidrog till att barnet fick tillgång till den behandling som krävdes på snabbast möjliga sätt. Tones agerande speglar på ett lysande sätt hur vi som farmaceuter kan nyttja både teoretisk och empatisk kompetens i lyckad kombination.

Vinnaren av priset för bästa kundinsats inom Egenvård är Emil Andreasson, Lloyds Apotek i Falkenberg. Juryns motivering är: Tack vare rådigt handlande vid en misstänkt urinvägsinfektion har Emil erbjudit råd och behandling i en situation där det i värsta fall har kunnat uppstå allvarliga komplikationer. Emils agerande speglar på ett lysande sätt hur vi som apotekspersonal kan utnyttja både teoretisk och empatisk kompetens i lyckad kombination och lotsa kunden i rätt riktning när det krävs.

– Vi fick in flera fina nomineringar och det har varit en grannlaga uppgift att välja bara en mottagare per pris. Omfattningen och kvaliteten på nomineringarna visar på den mångfald av hälsoinsatser som görs på apotek idag, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

– Att lyhördhet och förståelse för kundens situation i kombination med kompetens är det som gör skillnad är dessa båda pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram,?säger Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning engagemang i en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Priserna delades ut under dagens Läkemedelskongress.

För ytterligare information: Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Karin Meyer, VD, Apotekarsocietetenkarin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocietetenbirgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 42