Nyheter

Läkemedelsvärlden.se blir öppen och gratis!

Idag öppnar Läkemedelsvärlden.se, som ges ut av Apotekarsocieteten, upp hela sin tidningssajt. Alla fördjupningsartiklar som tidigare krävde inloggning blir därmed öppna och gratis.

De vann pris för bästa kundinsats på apotek

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser […]

Läkemedelssamtal på apotek möjliga men viktigt att komma vidare

Läkemedelsverket har inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin genomfört ett pilotprojekt med Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Tanken med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är att minska felaktig läkemedelsanvändning och i stället […]

Tänk nationellt även kring kompetensförsörjning – även här behövs samarbete

Susanne Ås Sivborg överlämnade den 7 november sin rapport kring förutsättningarna för en nationell strategi för life science. Ett 80-tal aktörer har gett synpunkter och rapporten ”Ett konkurrenskraftigt ekosystem för […]

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci utlyser pris för bästa kundinsats på apotek

Att jobba på apotek är att göra skillnad i enskilda människors vardag och hjälpa dessa till en bättre hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt från att ge avancerad […]

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg GaBi-priset 2013-2014 tilldelas Jonas Fagerberg från Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet för hans avhandling ?Experimental and Computational Predictions of Drug Solubility in Human Gastrointestinal Fluids?. […]

Bra att vi är fler som samarbetar kring att få en nationell life science-strategi

Idag presenteras ?Agenda för hälsa och välstånd?, ett projekt som drivs av Forska!Sverige tillsammans med Apotekarsocieteten och 24 andra nyckelaktörer inom life science. – Tillsammans med de andra aktörerna i […]

Fluenz, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med motiveringen: ”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet […]

Fluenz, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med motiveringen: ”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet […]