MyNewsDesk - Blogginlägg 2017-02-23
Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

När man som jag verkat inom läkemedelsområdet ett tag vet man att vissa förändringar tar (för) lång tid att implementera. I det dagliga omger vi oss med kollegor och organisationer […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2016-10-21
Sveriges studenter – forskningens framtid

Det närmar sig tid för beslut av forskningsproposition. En ur många aspekter mycket viktig proposition som denna gång ska omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation – och ha ett […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2016-05-17
Samverkan avgörande för Nationella läkemedelsstrategin

Vid uppstartsmötet för Nationella Läkemedelsstrategin, NLS, i mars presenterades den omarbetade strategin för projektet. Det finns en hög grad av uppslutning, samstämmighet, vilja och kraft att leverera i detta så […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-08-27
Det lilla bolagets VD har många krav att leva upp till

Det är år 2015 och EU-kommissionen skriver på sin webbplats att SMEs är basen för EUs ekonomi. De representerar 99 procent av alla företag i EU. Enligt EU är entreprenörskap […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-08-17
Vi kan hela läkemedelskedjan och lyfter nyttan med läkemedel

Apotekarsocietetens ställning som oberoende och professionsöverskridande ger oss möjlighet att driva läkemedelsfrågor i hela kedjan från utveckling till användning och verka för en för individ och samhälle bra utveckling och […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-06-09
Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

Sjukvården i vårt land är bra och är vi riktigt sjuka får vi ett bra omhändertagande. Vi har dagens nivå på sjukvård tack vare den forskning och utveckling som tidigare […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-06-09
Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

Sjukvården i vårt land är bra och är vi riktigt sjuka får vi ett bra omhändertagande. Vi har dagens nivå på sjukvård tack vare den forskning och utveckling som tidigare […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-06-08
Personalized Medicine- skräddarsydd för både patienter och små läkemedelsbolag

Läkemedelsindustrin är i kris! Detta är sedan länge temat med variation i en uppsjö av media, och i diskussioner på såväl hög politisk nivå som i kafferummen på arbetsplatser där […]

MyNewsDesk - Blogginlägg 2015-04-17
Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning

Rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle till rätt patient. Låter enkelt men hur når vi dit? Läkemedel är vårdens vanligaste behandling och många olika professioner är inblandade, från […]