Tillbaka
MyNewsDesk - Blogginlägg

Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

2015-06-09

Sjukvården i vårt land är bra och är vi riktigt sjuka får vi ett bra omhändertagande. Vi har dagens nivå på sjukvård tack vare den forskning och utveckling som tidigare gjorts genom att sjukvården varit öppen för och tagit emot innovationer och samarbeten från företag och akademi. Enskilda individers nyfikenhet och lust att vilja förbättra har varit drivkrafter.

Men hur länge till har vi en sjukvård som ligger i framkant? Är vi som patienter nöjda med att inte få ta del av den utveckling som sker inom både medicinteknik och läkemedelsområdet. Få möjlighet att kunna minska antalet doseringsintervall eller sprutstick tack vare att utvecklingen inom teknik och kunnande om vilka processer som orsakar sjukdomar kan leda till bättre behandlingar och mindre låsningar till sjukhuset? Visst vill vi det. Men då måste vården få tillbaka sina möjligheter att vara med och utveckla detta.

Vid Forska!Sveriges konferens Agenda för hälsa och välstånd den 6 maj deltog tre ministrar. Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg. En av dem (Mikael Damberg intressant nog) menade att motorn i hela life-science systemet är sjukvården, att sjukvården är villig att vara med att arbeta med forskning och utveckling. Det är i sjukvården som innovationer inom life science måste utvärderas och det är den som även har nytta av att det sker en utveckling. Den kan vara inom medicinteknik, nya läkemedel, nya sätt att använda befintliga läkemedel, mer individbaserade behandlingar. Sveriges patienter och vi som ännu inte blivit det förväntar sig detta.

Sveriges sjukvård styrs av 21 landsting och regioner. Dessa enheter är självstyrande och styrs ytterst av landstingspolitiker. Det är dags att dessa politiker nu tar steget fullt ut och ger Sveriges innevånare den sjukvård i framkant som de förväntar sig och vill ha och som ministrarna i vår regering ser som en viktig del i utvecklingen av Sverige som välfärdsland. Det finns ett enkelt sätt. Man gör det som man mäts på så upp en uppmaning till alla landstingspolitiker:
Ge sjukvården klinisk forskning som ett mätbart uppdrag