Nyheter

Clinical Trials Day 2020 – 10 mål för klinisk forskning 2030

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Men idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i svensk hälso- och sjukvård. Stiftelsen […]

Bra att vid behov kunna omfördela läkemedel mellan apotek men gör en egen föreskrift för detta

Bra att kunna omfördela läkemedel mellan apotek i rådande covid-19 kris.  Det tillstyrker Apotekarsocieteten i sitt remissvar till Läkemedelsverket men påpekar att än mer ändamålsenligt hade varit att skriva en ”beredskapsföreskrift” […]

Ny styrelse i Apotekarsocieteten

Vid helgens fullmäktigemöte i Apotekarsocieteten valdes ny styrelse för den kommande två års-perioden. Märit Johansson omvaldes till ordförande och fem nya ledamöter utsågs. De nya ledamöterna är Björn Wettermark, nybliven […]

10 konkreta förslag för att stärka forskningen som räddar liv

Det skriver företrädare för  medlemsorganisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” inom Stiftelsen Forska!Sverige  i en debattartikel på Dagens Samhälle idag. Apotekarsocietetens vd Karin Meyer är en av företrädarna. Idag presenteras […]

Världskongressen HUPO flyttas fram ett år – Apotekarsocieteten behåller värdskapet

Apotekarsocieteten behåller värdskapet för världskongressen för proteomik, men arrangemanget flyttas fram till hösten 2021. Coronapandemin gör att HUPO 2020, som skulle arrangerats i höst, blir HUPO 2021.
– Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är framstående, säger professor György Marko-Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, en expertgrupp inom Apotekarsocieteten.

MedTech inspirationsföreläsning: Medituner

Inspireras inom medicinteknik

Sektionen för medicinteknik har i en serie föreläsningar gett olika personer möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och inspirera andra. En ny föreläsning med Mats Högberg från Pharmacolog […]

Bästa nätverket säger Oliver om Apotekarsocieteten

För Oliver Degerstedt passar det perfekt att vara med i Apotekarsocieteten. – Jag blir inbjuden till seminarier, workshops och andra event inom life science, säger doktoranden som studerar farmaceutisk vetenskap […]

Uppskjuten NLL ger möjlighet till översyn av finansiering

Regeringens förslag om att skjuta fram införandet av nationella läkemedelslistan ger möjligheter till översyn av finansieringsmodellen. Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, […]

Ta del av inspelade aktiviteter i efterhand som medlem i Apotekarsocieteten

Du vet väl om att du som medlem i Apotekarsocieteten kan ta del av flera av de aktiviteter som anordnas i efterhand? Du hittar dem här och kan ta del […]

Tål att upprepas: Kliniska studier av produkter för svårt sjuka måste kunna göras

För att kunna utveckla produkter för kritiska tillstånd är det nödvändigt att i vissa lägen kunna genomföra kliniska studier på personer som är beslutsoförmögna.  Det gäller studier för både läkemedel […]