Nyheter

Uppskjuten NLL ger möjlighet till översyn av finansiering

Regeringens förslag om att skjuta fram införandet av nationella läkemedelslistan ger möjligheter till översyn av finansieringsmodellen. Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, […]

Ta del av inspelade aktiviteter i efterhand som medlem i Apotekarsocieteten

Du vet väl om att du som medlem i Apotekarsocieteten kan ta del av flera av de aktiviteter som anordnas i efterhand? Du hittar dem här och kan ta del […]

Tål att upprepas: Kliniska studier av produkter för svårt sjuka måste kunna göras

För att kunna utveckla produkter för kritiska tillstånd är det nödvändigt att i vissa lägen kunna genomföra kliniska studier på personer som är beslutsoförmögna.  Det gäller studier för både läkemedel […]

Karolinska Universitetssjukhuset söker apotekare för timanställning

Med anledning av det nya coronaviruset (Covid-19) har vårdbehovet ökat. I hela landet sker det en stor omställning för att öka vårdkapaciteten och därmed ett ökat behov av personal. Stockholm […]

Inte rimligt att apoteken ska stå för hela finansieringen av NLL

Apotekarsocieteten anser inte att det är rimligt att den sista länken i läkemedelskedjan, dvs öppenvårdsapoteken, ska stå för hela finansieringen av NLL. Apotekarsocieteten föreslår därför en översyn av finansieringsmodellen och […]

Dags att nominera till Scheelepriset 2021

Vem ska få det 50:e Scheelepriset? Nu öppnar nomineringen till Apotekarsocietetens prestigefyllda utmärkelse till minne av Carl Wilhelm Scheele.

– Vi ser fram emot ett extra festligt jubileumsår för Scheelepriset 2021 då det också är 60 år sedan priset instiftades, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten som hoppas på många kvalificerade nomineringar. Sista dag för nominering 15 september.

Läkemedelsakademin erbjuder ännu mer utbildning online

Apotekarsocietetens utbildningsenhet Läkemedelsakademin ställer om och erbjuder flera av sina utbildningar i helt digitalt format. Utbildningar som skulle ha genomförts fysiskt kommer på grund av det rådande läget att hållas helt eller delvis online.

Helhetstänk i läkemedelsbehandling viktigt i läkares utbildning

Socialstyrelsen har skickat förslag till målbeskrivningar för Läkares specialiseringstjänstgöring på remiss. I denna lyfts bland annat läkemedelsbehandling.  Apotekarsocieteten saknar en beskrivning av vikten av samverkan i hela läkemedelskedjan med andra […]

Så skulle vi kunna förebygga brister på antibiotika

I dag hade Läkemedelsvärlden och Apotekarsocieteten ett spännande frukostmöte i serien ”Kampen mot antibiotikaresistens” med fokus på brister på antibiotika. Deltog gjorde Enrico Baraldi och Håkan Hanberger båda representanter för […]

Sverige måste kunna delta i medicinsk forskning kring livshotande sjukdomar.

Sverige måste kunna delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar. Idag går inte det på grund av brister i lagstiftningen. Regeringen måste agera mot detta, skriver flera företrädare […]