Tillbaka
Nyheter

Shvan Mayi stod för bästa kundinsatsen

2022-11-23

Shvan Mayi, farmaceut på Apoteket Kronan i Uppsala, fick utmärkelsen ”Bästa kundinsats på apotek” 2022. Han fick ta emot priset, en summa på 15 000 kr, under Apoteksdagen.

Sektionen för Öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek” för att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. I Shvan Mayis fall handlade det om att ha förhindrat potentiellt farlig dubbelmedicinering, då en kund hade flera liknande preparat förskrivna av olika läkare.

Shvan Mayi, som arbetar på Apoteket ABs Apoteket Kronan i Uppsala, kan se fram emot en prissumma på 15000 kronor. Sitt diplom fick han ta emot på Apoteksdagen, en dag för farmaceuter på apotek som anordnas av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Många farmaceuter gör förstås insatser dagligen för patientnyttan men för att vara aktuell för ”Bästa kundinsats på apotek” ska pristagaren ha gjort en insats som tydliggör värdet av farmaceutisk kompetens  och visat på förmågan att tänka ”ett steg längre”, för att lösa en problem där resultatet har blivit bättre läkemedelsanvändning.

Hela motiveringen för priset Årets kundinsats 2022:

I en tid där trenden för felexpeditioner orsakade av bristande kunddialog och helhetsbedömning ökar, har Shvan visat prov på stor farmaceutisk kompetens och omsorg om kunden, trots kommunikationssvårigheter, pga hörselnedsättning. Shvan noterade att kunden hade 3 blodförtunnande läkemedel förskrivna, Trombyl samt Eliquis av 2 olika styrkor förskrivna av läkare på 2 olika vårdcentraler. Därutöver många hjärt-kärlläkemedel.

Kunden hade mycket låg kännedom om sina mediciner och hade hitintills  medicinerat med  Trombyl och Eliquis 5 mg. Shvan började ställa frågor och fick svaret att kunden använde alla förskrivna läkemedel, vilket såklart föranledde försök till läkarkontakt. Båda involverade förskrivare var oanträffbara vid tidpunkten. Shvan gav dock inte upp, utan fortsatte att ringa och fick tag på en sekreterare, som kunde kontakta förskrivarna.

Det visade sig efter förskrivarkontakt att såväl Trombyl som Eliquis 5 mg var utsatta, och kunden skulle bara ha Eliquis 2,5 mg. Denna information hade kunden ej uppfattat eller blivit informerad om. Shvan gav inte upp här utan ordnade via sekreteraren en bokad tid för kunden  hos läkaren som förskrivit den lägre dosen, för att reda ut missförstånd.

Shvan gav även förslag till sjukvården att denna patient skulle ha nytta av dosdispensering för att undvika framtida läkemedelsmisslyckanden. Shvan har här lyckats upptäcka potentiellt livshotande tillstånd med blödningar hos en patient vars kunskap om läkemedel är obefintlig. Ett tydligt exempel på att farmaceuter kan göra skillnad för att förbättra livskvalitet och i ett längre perspektiv minska samhällskostnader.