Tillbaka
Nyheter

Professor Stefan James 2016 års Bengt Danielsson föreläsare på Läkemedelskongressen

2016-09-06

Professor Stefan James, Uppsala Universitet/UCR har av Apotekarsocieteten utsetts till 2016 års Bengt Danielsson föreläsare. Priset ska belysa nya områden inom läkemedelsområdet och Stefan får priset för sitt arbete med registerbaserade kliniska prövningar – ett sätt att utveckla den kliniska forskningen och läkemedelsutvecklingen.

Under årets Läkemedelskongress kommer han att hålla den sk Bengt Danielssonföreläsningen med titeln ” RRCT: Registerbaserade kliniska prövningar – hur långt har de kommit?” under Läkemedelskongressen den 9 november klockan 11.15-12.00.

Stefan är professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Vetenskaplig Direktör vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet. Stefan har tidigare tilldelas Athenapriset, som är sjukvårdens största pris för klinisk forskning. I sitt arbete har han bl a arbetat med registerbaserade studier och får utmärkelsen som Bengt Danielsson föreläsare för detta arbete som han kommer att belysa under en föreläsning på årets Läkemedelskongress.

Läkemedelskongressen 2016 8-9 november Till programmet för Läkemedelskongressen

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Bengt Danielsson föreläsningarna inrättades av Apotekarsocieteten 1989 som ett ärepris för att erinra om professor Bengt Danielssons mångåriga engagemang inom farmacevtisk utbildning. De syftar till att låta en därtill skickad person på ett pedagogiskt sätt presentera ett för läkemedelsområdet nytt ämne.  Tidigare föreläsare