Bengt Danielsson föreläsningar

Bengt Danielsson föreläsningarna inrättades 1989 för att erinra om professor Bengt Danielssons mångåriga engagemang inom farmacevtisk utbildning.  Deras syfte var att låta en därtill skickad person på ett pedagogiskt sätt presentera ett för läkemedelsområdet nytt ämne. Föreläsningarna var en del av den årliga Läkemedelskongressen som genomfördes fram till och med 2017.

1989  Exposé över farmacevtisk fortbildning, Bengt Danielsson, Uppsala

1990  Prostaglandiner, leukotriener och nya läkemedel, Ernst H. Oliw, Inst. för farm. farmakologi, Uppsala Universitet, Uppsala

1991  Läkemedel – epidemiologi – läkemedelsepidemiologi, Lars Alfredsson och Bengt-Erik Wiholm, Karolinska Institutet, Stockholm
och Läkemedelsverket, Uppsala

1992  Cytokiner – kroppens signalsystem för hälsa och sjukdom, Ulf Andersson, Avd. för immunologi, Arrheniuslaboratorierna för naturvetenskap, Stockholm

1993  Grundläggande etik med inriktning mot professionell verksamhet inom vårdområdet, Tore Nilstun, Enheten f. Medicinsk etik, Lunds Universitet, Lund

1994  Farmakokinetik – ett verktyg inom utveckling och forskning om läkemedel, Thomas Lundqvist, Kineticon AB, Uppsala

1996  Hälsoekonomiska studier av läkemedel. Erfarenheter och utvecklingstendenser, Ulf Persson, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund

1997  Hur kan man öka läkemedelssäkerheten med informationsteknik?, Per Manell, PharmaSoft Inc., Uppsala

1998  Proteiner och gener som läkemedel, Dan Larhammar, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, Uppsala

1999   Läkemedelsförskrivning – faktorer som påverkar läkares val, Cecilia Stålsby Lundborg, International Health Care Research (IHCAR), Karolinska Institutet, Stockholm

2000  Functional Foods – gränsland mellan mat och läkemedel, Jan G. Bruhn, InBio AB, Uppsala

2001 Ett integrerat kvalitetsarbete – nyckeln till framgång, Astrid Rehnberg, AstraZeneca AB, Södertälje

2002 Inställd pg av Nordisk Läkemedelskongress

2003 Vad är Regulatory Affairs?, Åsa Holmgren, AstraZeneca AB, Södertälje

2004  Proteomik – ett verktyg för biomedicinsk problematik, Jonas Bergquist, Uppsala Universitet

2005 Läkemedel i miljön – Vad gör industrin?, Gisela Holm, Global SHE, AstraZeneca, Södertälje

2006  Läkemedelsstatistik – hur kan den förbättra läkemedelsanvändningen, Björn Wettermark, Apoteket AB, Stockholm

2007  Patientsäkerhet och läkemedel, Anne Hiselius, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping

2008  Farmokogenetik, Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institutet

2009 Nytta kontra risk med antibiotika, Otto Cars, Uppsala universitet

2010 Hållbar utveckling, Bengt Mattsson, Pfizer, Sollentuna

2011 Lika eller olika? Galeniska och farmaceutiska aspekter på orginalpreparat, generika och generisk substitution, Mattis Johansson, Mattis Galenik, Järfälla

2012 Riskbaserad tillsyn – myt eller verklighet? , Tor Gråberg, Läkemedelsverket, Uppsala

2013  Farmaceuter i vården – En ny roll för vår profession – men vart är vi på väg? , Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala

2014 Behandling av Alzheimers sjukdom – idag. i morgon och dagen efter  morgon, Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Stockholm

2015 Nya läkemedel i Hepatit C behandling. Ola Weiland, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

2016 RRCT: Registerbaserade kliniska prövningar – hur långt har vi kommit?, Stefan James, Uppsala universitet/UCR

2017 ”Helgenomsekvensering revolutionerar diagnostiken av ärftliga sjukdomar”, Anna Wedell, Karolinska Institutet