Bengt Danielsson föreläsningar

Bengt Danielsson föreläsningarna inrättades 1989 för att erinra om professor Bengt Danielssons mångåriga engagemang inom farmacevtisk utbildning. De syftar till att låta en därtill skickad person på ett pedagogiskt sätt presentera ett för läkemedelsområdet nytt ämne.

1989  Exposé över farmacevtisk fortbildning
Bengt Danielsson, Uppsala

1990  Prostaglandiner, leukotriener och nya läkemedel
Ernst H. Oliw, Inst. för farm. farmakologi, Uppsala Universitet, Uppsala

1991  Läkemedel – epidemiologi – läkemedelsepidemiologi
Lars Alfredsson och Bengt-Erik Wiholm, Karolinska Institutet, Stockholm
och Läkemedelsverket, Uppsala

1992  Cytokiner – kroppens signalsystem för hälsa och sjukdom
Ulf Andersson, Avd. för immunologi, Arrheniuslaboratorierna för naturvetenskap, Stockholm

1993  Grundläggande etik med inriktning mot professionell verksamhet inom
vårdområdet
Tore Nilstun, Enheten f. Medicinsk etik, Lunds Universitet, Lund

1994  Farmakokinetik – ett verktyg inom utveckling och forskning om läkemedel
Thomas Lundqvist, Kineticon AB, Uppsala

1996  Hälsoekonomiska studier av läkemedel. Erfarenheter och utvecklingstendenser
Ulf Persson, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund

1997  Hur kan man öka läkemedelssäkerheten med informationsteknik?
Per Manell, PharmaSoft Inc., Uppsala

1998  Proteiner och gener som läkemedel
Dan Larhammar, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, Uppsala

1999   Läkemedelsförskrivning – faktorer som påverkar läkares val
Cecilia Stålsby Lundborg, International Health Care Research (IHCAR),
Karolinska Institutet, Stockholm

2000  Functional Foods – gränsland mellan mat och läkemedel
Jan G. Bruhn, InBio AB, Uppsala

2001 Ett integrerat kvalitetsarbete – nyckeln till framgång
Astrid Rehnberg, AstraZeneca AB, Södertälje

2002 Inställd pg av Nordisk Läkemedelskongress

2003 Vad är Regulatory Affairs?
Åsa Holmgren, AstraZeneca AB, Södertälje

2004  Proteomik – ett verktyg för biomedicinsk problematik
Jonas Bergquist, Uppsala Universitet

2005 Läkemedel i miljön – Vad gör industrin?
Gisela Holm, Global SHE, AstraZeneca, Södertälje

2006  Läkemedelsstatistik – hur kan den förbättra läkemedelsanvändningen
Björn Wettermark, Apoteket AB, Stockholm

2007  Patientsäkerhet och läkemedel
Anne Hiselius, Landstinget i Jönköpings län, Jönköping

2008  Farmokogenetik
Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institutet

2009 Nytta kontra risk med antibiotika
Otto Cars, Uppsala universitet

2010 Hållbar utveckling
Bengt Mattsson, Pfizer, Sollentuna

2011 Lika eller olika? Galeniska och farmaceutiska aspekter på orginalpreparat, generika och generisk substitution
Mattis Johansson, Mattis Galenik, Järfälla

2012 Riskbaserad tillsyn – myt eller verklighet? 
Tor Gråberg, Läkemedelsverket, Uppsala

2013  Farmaceuter i vården – En ny roll för vår profession – men vart är vi på väg? 
Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset, Uppsala

2014 Behandling av Alzheimers sjukdom – idag. i morgon och dagen efter  morgon
Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Stockholm

2015 Nya läkemedel i Hepatit C behandling. Ola Weiland, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

2016 RRCT: Registerbaserade kliniska prövningar – hur långt har vi kommit?, Stefan James, Uppsala universitet/UCR

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon: 08 723 50 42