Nyheter

Karin Meyer, Apotekarsocieteten kommenterar ökningen av tidiga kliniska prövningar

I vetenskapsradion idag måndag 25 januari lyftes i ett inlägg att antalet tidiga kliniska prövningar nu ökar igen. Den tidigare sänkningen var inte enbart kopplad till AstraZenecas nedläggning av forskningen […]

Platsannonser

Nu hittar du platsannonser på vår hemsida, en tjänst inom ramen för våra riktade utskick. Läs mer om den här   Till aktuella platsannonser            

Första kurserna på arabiska klara

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har publicerat de första e-learningkurserna i farmakoterapi på arabiska. De är de första av totalt 10 kurser och är inom terapiområdena Akne och Diabetes. Övriga kurser kommer […]

Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Frågan om hur antroposofiska preparat ska klassas lever fortfarande. Regeringen hann inte med frågan under hösten utan valde att för 10-e gången förlänga det tillfälliga försäljningstillståndet för vissa antroposofiska medel […]

Ett viktigt steg för registerforskning

I ett nytt förslag till text från EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data. Detta genom att föreslå att deltagare ska kunna […]

Dags att söka stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

IFs stiftelse för farmacevtisk  forskning utlyser stipendier för kongresser, kurser, examensarbete och post doc-vistelser utomlands. Sista ansökningsdag 31 januari 2016. Läs mer

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

– Den satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel som presenterades i fredags är något vi liksom många andra ser mycket positivt på, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Just […]

Apotekarsocieteten i replik på DN Debatt

Om effekter kan visas kan preparaten kallas läkemedel skriver Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i en replik på DN debatt. Det finns inget som hindrar att företagen som tillverkar antroposofiska produkter […]

Värna begreppet läkemedel

Idag på DN Debatt skriver fyra svenska Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien att begreppet läkemedel måste värnas. De tillstyrker därmed den åsikt om Apotekarsocieteten framfört sedan diskussionen […]

Forska Sverige

Apotekarsocieteten en av 31 organisationer för långsiktig samverkan för life science

  I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund […]