Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Prisas och får representera Sverige med bästa presentation inom området läkemedelskemi

2016-06-23

Madeleine Livendahl, Umeå universitet har av Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten vid Organikerdagarna och Analysdagarna 2016 i konkurrens med andra tilldelats pris för bästa presentation inom området läkemedelskemi. Priset innebär att hon representerar Sverige med ett föredrag vid 3rd European Federation of Medicinal Chemistry Young Medicinal Chemistry Symposium i Manchester, GB 1-2 september.

– Det känns otroligt kul att bli uppmärksammad för det man gör och få en chans att presentera vår forskning och representera Sverige på en framstående konferens, säger Madeleine.

Madeleine är postdoktor i Erik Chorells forskargrupp vid Kemiska institutionen, Umeå universitet. I sin forskning arbetar hon med kemisk syntes inom ett projekt som handlar om att hitta nya kemiska substanser som binder till guanrikt fyrsträngt DNA, sk G4-strukturer. Strukturer som är kopplade till viktiga biologiska funktioner och sjukdomar. Utvecklingen av kemiska substanser som kan binda selektivt till vissa typer av G4-strukturer kan leda till en fördjupad förståelse för funktionen hos G4 DNA strukturer och i sin förlängning leda till ökad förståelse för olika sjukdomstillstånd.

– Det är viktigt att Sverige syn på den Europeiska läkemedelskemiarenan och detta är ett utmärkt tillfälle att visa upp den forskning som görs i Sverige, säger Anders Karlén ordförande Sektionen för läkemedelskemi och professor i läkemedelskemi, Uppsala universitet

– Som mötesplats för hela läkemedelsområdet ser Apotekarsocieteten mycket positivt på att på detta sätt bidra till att ge unga forskare en möjlighet att skapa sig egna nätverk, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

För ytterligare information:

Anders Karlén, Ordförande Sektionen för läkemedelskemi, Professor Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet,
anders.karlen@orgfarm.uu.se
Telefon 018 – 471 42 93

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42