Nyheter

Stipendier för sommarforskning, sista ansökningsdag 15 april

Studerande på grundutbildningsnivå har möjlighet att söka stipendier för sommarforskning inom akademi/företag under sommaren 2016. Minimitid är fem veckor och forskningen ska vara inom ämnesområdet farmaci/läkemedel. Sista ansökningsdag 15 april. […]

Forska Sverige

Till regeringens kommande forskningsproposition

Forska!Sverige har tillsammans med 31 olika aktörer, däribland Apotekarsocieteten,  tagit fram en rapport inför regeringens kommande forskningsproposition. Rapporten presenteras idag och innehåller en gemensam vision för Sverige 2025 och ett […]

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

Sveriges EU-medlemskap inbjuder till en alltmer gränsöverskridande hälso- och sjukvård, vilket även gäller läkemedelsanvändning och läkemedels säkerhet. Patientrörlighet, tillgång till internet och ny teknik ställer alla berörda, patienter, hälso- och […]

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har av regeringen den 25 februari utsetts till ny ledamot i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) insynsråd. Förordnandet gäller från den 25 februari 2016 till den 19 […]

Anders Lönnberg togs på pulsen av Läkemedelvärlden

Ta del av ”Läkemedelsvärlden tar pulsen på” där Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science var gäst. En panel bestående av  Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Jan […]

Bokrean fortsätter på nätet till 2 mars

Apotekarsocietetens bokrea fortsätter på nätet fram till den 2 mars! Besök den  i vår webbshop . För frågor kontakta Sophie Hoas , telefon 08 723 50 85

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Det är temat för Läkemedelsriksdagen 2016 som hålls den 15 mars på Norra Latin i centrala Stockholm. Under denna finns en unik chans för dig att ta del av diskussioner […]

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

Denna internationellt populära bok kommer nu i en ny reviderad upplaga och som i denna revidering har stor vikt lagts vid att presentera fall på ett pedagogiskt och bra sätt.

Bokrea hos Apotekarsocieteten

Välkommen att delta på Apotekarsocietetens första bokrea! Onsdag den 24 februari kl 15.00-19.00 i Biblioteket på Wallingatan 26A, Stockholm. Kan du inte komma? Besök då bokrean i vår webbshop där […]

Professioner tillsammans för optimal läkemedelsanvänding

En optimal läkemedelsanvändning med patienten i centrum är målet. Hur kan olika professioner tillsammans bidra till en sådan? Det var frågan när Apotekarsocieteten inbjöd företrädare för patienter, läkare, sjuksköterskor och […]