Tillbaka
Nyheter

Madeleine Wallding får Rune Lönngrenpriset 2016

2016-09-08

Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet på Läkemedelsverket får 2016 års Rune Lönngrenpris. Priset delas ut av Apotekarsocieteten till person som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del för att stimulera till ytterligare sådana. Pristagaren utses av Apotekarsocietetens styrelse och de ger årets pris till Madeleine med följande motivering: ”För sitt arbete med samordning av de projekt som tillsammans bildar den nationella läkemedelsstrategin vars syfte är att få en kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet till nytta för patient och samhälle.” Madeleine har sedan hon började på CBL-kansliet haft samordningsansvaret för den nationella läkemedelsstrategin (NLS).

– Det är med stor glädje och stolthet som jag tar emot denna utmärkelse från Apotekarsocieteten vilket jag anser är ett erkännande till samtliga myndigheter och organisationer som ingår i den nationella läkemedelsstrategin som dagligen, gemensamt, strävar efter en bättre läkemedelsanvändning. Utmärkelsen gör oss än mer fokuserade att utveckla samverkans- och synergiarbetet till nytta för patient och samhälle i Sverige. Detta pris bidrar även till att medvetandegöra strategin i en bredare kontext genom ökad förståelse om dess mål och innehåll, säger Madeleine Wallding.

Priset som förutom äran består av 25 000 kronor delas ut under Läkemedelskongressen den 8 november. Senare samma dag kl 11.15 håller Madeleine en föreläsning med titeln:

”NLS i ett samhällsperspektiv – vad har samverkansarbetet hittills resulterat i och vad behöver vidareutvecklas för framtiden?”

Till programmet för Läkemedelskongressen 8-9 november

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 61

Birgitta Karpesjö,Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Rune Lönngrenpriset är instiftat av Apotekarsocietetens styrelse 2007 i samband med apotekare Rune Lönngrens 90-årsdag för att erinra om hans arbete inom utbildning och förbrukningsstudier på läkemedelsområdet och ska spegla läkemedelsanvändning och därtill närliggande områden. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del till ytterligare sådana. Priset utdelas vart annat år och är på 25 000 kronor. Tidigare pristagare