Rune Lönngrenpriset

Rune Lönngrenpriset instiftades 2007 av Apotekarsocietetens styrelse med följande syfte:

En pristagare utses vart annat år bland svenska yrkesverksamma personer och utan hänsyn till examina. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del, till ytterligare sådana. Pristagaren skall hålla en föreläsning på temat Läkemedel i samhället på Läkemedelskongressen.

2014 Carin
Svensson
Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
2012 Johan Fastbom Äldres läkemedelsbehandling – en fråga om samverkan
2010 Anne Hiselius Nya perspektiv på ordination av läkemedel… om vi vågar låta glaset bli viktigare än bågen…
2008 Per Manell Den virtuelle apotekaren – global närvaro i läkemedelssäkerhetens tjänst
2007 Tommy Eriksson

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
birgitta.karpesjp@apotekarsocieteten.se
Tel. 08 723 50 42