Apotekarsocietetens pris för att hedra Rune Lönngrens arbete inom samhällsinriktade läkemedelsfrågor.

Rune Lönngrenpriset instiftades 2007 av Apotekarsocietetens styrelse med följande syfte:

En pristagare utses vartannat år bland svenska yrkesverksamma personer och utan hänsyn till examina. Avsikten är att stimulera personer, som gjort betydande insatser inom läkemedelsområdets samhälleliga del, till ytterligare sådana. Pristagaren skall i anslutning till utdelning av priset hålla en föreläsning på temat Läkemedel i samhället.

2019 Sofia Kälvemark Sporrong För hennes forskning kring apotekens och apoteksfarmaceutens roll för en god läkemedelsanvändning.
2016 Madeleine Wallding För sitt arbete med samordning av de projekt som tillsammans bildar den nationella läkemedelsstrategin vars syfte är att få en kraftsamling kring prioriterade frågor inom läkemedelsområdet till nytta för patient och samhälle.
2014 Carin Svensson För hennes mångåriga och enträgna arbete för förbättrad läkemedelsanvändning. Med läkemedelsanvändaren i fokus har hon arbetat med att lyfta fram olika professioners gemensamma arbete, inte minst apoteksfarmacevtens.
2012 Johan Fastbom För sitt mångåriga arbete inom geriatrisk farmakologi.
2010 Anne Hiselius För sitt mångåriga arbete inom området patientsäkerhet.
2008 Per Manell Den virtuelle apotekaren – global närvaro i läkemedelssäkerhetens tjänst.
2007 Tommy Eriksson Klinisk farmaci – en resurs för bättre läkemedelsanvändning

Kontakt

Maria Mårfält
Verksamhetschef
maria.marfalt@lakemedelsakademin.se
Tel. 08 – 723 50 44