Tillbaka
MyNewsDesk - Pressmeddelanden

Läkemedelsakademins kompetens når fler på ny arena för apoteksbranschen

2018-10-02

Nu är det premiär för Apoteksforum.
Den 9 oktober öppnar den första upplagan av Apoteksforum på Kistamässan i Stockholm – en kombinerad mässa och konferens för apoteksbranschens personal. Omkring 600 besökare är redan föranmälda och publiken väntas uppgå till minst tusen personer.

– Vi satsar hårt på att erbjuda både kunskap, inspiration och utveckling, säger Marie Eklund, chef för Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsverksamhet, som står för de kompetenshöjande inslagen i den nya mässans konferensdel.

Att Läkemedelsakademin är med och arrangerar denna nya mötesplats för apotekspersonal innebär en garanti för att kompetensutvecklingen är helt anpassad för apoteksanställda. Efter omregleringen av apoteksmarknaden har arbetsmarknaden förändrats för medarbetare på landets apotek, något som också påverkat möjligheten till fort- och vidareutbildning, varför nya arenor som erbjuder fördjupad kunskap är både uppskattade och efterlängtade.

Ett seminarium om antibiotikaresistens tillhör de programpunkter som väcker stort intresse. Ämnet ligger också helt i linje med Apotekarsocietetens nuvarande huvudfokus på just resistensproblematik. Ambitionen är att ta ett samlat grepp om hur ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner kan bidra till att maximera nyttan av viktiga behandlingar under många år framöver.

Under Apoteksforum talar bland andra Gunilla Skoog Ståhlgren, apotekare vid Folkhälsomyndigheten, om hur apoteksanställda kan bidra till att bromsa resistensutvecklingen. Hon kommer också att visa några enkla redskap som kan vara till hjälp i kundmötet.

– Apotekspersonal har en viktig roll för att minska onödig användning av antibiotika genom att ge egenvårdsråd vid lindriga infektioner. Dessutom kan medarbetare på apotek sprida kunskap till allmänheten om vad var och en kan göra för att minska spridning av resistens, säger Gunilla Skoog Ståhlgren.

Andra intressanta programpunkter handlar om senaste nytt på hjärta-kärl-området, hur man ger relevanta råd och navigerar rätt bland alla produkter på egenvårdshyllan och hur apotekspersonal kan vara med och förhindra att eventuellt förfalskade produkter kommer ut på marknaden.

Under Apoteksforum arrangeras också den uppskattade tävlingen Årets Kompetensapotek. Tävlingen genomförs i form av en frågesport och innehållet fokuserar på olika delar av läkemedelsområdet med tyngdpunkt på kundmötet på öppenvårdsapotek. Apotekarsocieteten delar i samband med mässan även ut två priser för ”Bästa kundinsats på apotek”.

Apoteksforum är en vidareutveckling av den tidigare mässan Apotek & Egenvård och kommer att arrangeras årligen med en utställningsdel och en konferensdel med seminarier och föreläsningar.
Apoteksforum 2018 hålls på Kistamässan i Stockholm den 9–10 oktober. Ta del av programmet och registrera dig.