Fokus: Läkemedelsresistens – inte bara antibiotika

Idag går startskottet för Apotekarsocietetens fokusområde Läkemedelsresistens – inte bara antibiotika.

På Läkemedelskongressen medverkar Björn Olsén, professor Uppsala universitet och Ulla Olsson-Strömberg. överläkare, docent Akademiska sjukhuset med var sin föreläsning. Antibiotikaresistens respektive Kronisk myeloisk leukemi (KML).

– Det här är ett område där det är naturligt för oss att ta ett helhetsansvar och där vi kan bidra till att göra skillnad, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten väljer i det här långsiktiga åtagandet att uppmärksamma att resistens är ett problem inom flera områden – inte bara när det gäller antibiotika som är det mest kända. Bakgrunden är att såväl resistensmekanismer som genetiska vektorer för resistensöverföring är högst aktuella även långt bortom bakteriernas värld.

Kommande och pågående aktiviteter;

Scheelesymposium 16 November, Charles L Sawyer

– Antibiotika symposium hösten 2018

PLATINEA, samverkansplatsform för tillhandahållande av existerande antibiotika

Läs mer