Pris för bästa kundinsats på apotek

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci införde 2014 inspirationspriser för bästa kundinsats på apotek inom de två kategorierna, recept och egenvård.

 1. Ett pris för en betydelsefull kundinsats inom det receptbelagda sortimentet på öppenvårdsapotek.
 2. Ett pris för en betydelsefull kundinsats inom egenvårdssortimentet på öppenvårdsapotek.

Syftet med dessa två inspirationspriser, om vardera 10 000 kronor, är att årligen lyfta fram och premiera en exceptionellt fin insats som utförts av en apoteksanställd under arbetstid i det vardagliga arbetet ute på ett öppenvårdsapotek. Vi vill lyfta fram exempel på fina insatser och premiera den fina inställning som många personer inom branschen har. Detta tror vi och hoppas vi stimulerar branschen till en fortsatt positiv utveckling där ett professionellt kundmöte står i fokus.

Kriterier

 • Kundinsatsen/händelsen som avses ska vara betydelsefull för kunden.
 • Personen som nomineras ska vara apoteksanställd och kan vara såväl farmaceut som annan personal
 • Kundinsatsen ska vara en specifik händelse där den nominerade kandidaten haft en avgörande betydelse för resultatet
 • Kundinsatsen ska ha ägt rum de senaste 12 månaderna d v s under perioden 1 september 2017 – 1 september 2018.

Så här nominerar du kandidat

Nominering av en kandidat till utmärkelsen ska innehålla

 1. Namn
 2. Gäller nomineringen egenvård eller receptexpedition
 3. Befattning – apotekare/receptarie/apotekstekniker/annat
 4. Arbetsplats
 5. Beskrivning av kundinsats och motivering av hur insatsen varit betydelsefull för kund

Det går bra att göra flera nomineringar men vi önskar en nominering per skickat mail. Det går även bra att nominera sig själv.

Nomineringar önskas inkomma senast den 1 september 2018, och skickas till sektionens ordförande Lars Rönnbäck.

Juryn som utser de två vinnarna består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Priset kommer i år att delas ut vid Apoteksforum, Kistamässan, Stockholm den 9–10 oktober.

Tidigare pristagare

2016 Gustav Ålander, Apoteket AB (egenvård) & Sanja Pudar-Crnalic, Kronans Apotek (recept)
2015 Tone Andersson, Apotek Hjärtat (egenvård) & Emil Andreasson, LloydsApotek (recept)
2014 Johan Olofsson, BroApoteket (egenvård) & Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat (recept)

Kontakt

Frågor och nomineringar skickas till:

Lars Rönnbäck, Ordförande
lars.ronnback@litoda.se