Pris för Bästa kundinsats på apotek

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek”. Priset instiftades 2014 och var under de första fem åren uppdelat i två kategorier. Från 2019 är det ett pris. 

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci kommer även 2020 att dela ut priset för ”Bästa kundinsats på apotek”. Kandidater (farmaceuter) kan nomineras till och med den 1 oktober.

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser där farmaceuten hjälper kunden till en förbättrad läkemedelsanvändning. Uppvisande av mod och kreativitet premieras. Det kan vara ett möte med receptkund eller egenvårdskund och prissumman är 15 000kr!

Bedömningskriterier:

  1. insatsen ska tydliggöra värdet av farmaceutisk kompetens på apoteken.
  2. visa på förmågan att tänka ”ett steg längre” och leverera en lösning på ett kundproblem som resulterat i en bättre läkemedelsanvändning.
  3. kundmötet ska ha ägt rum under de senaste 12 månaderna, dvs mellan den 1 oktober 2019 – 1 oktober 2020

Nominering:

Alla farmaceuter som arbetar på öppenvårdsapotek (fysiska eller digitala) kan nomineras. Kandidater som fått priset under de senaste fem åren är inte föremål för bedömning.

Nominering ska göras på detta Anmälningsformulär, Bästa kundinsats på apotek 2020  och skickas in till Paulo.Mukooza@apotekarsocieteten.se senast den 1 oktober 2020.

Juryn som utser vinnaren består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Tidigare pristagare

2019 Matilda Persson, Apotek Hjärtat, ICA Maxi i Hässleholm
2018 Sanja Pudar Crnalic, Kronans Apotek (egenvård) & Sandra Yilmaz, Kronans Apotek (recept)
2016 Gustav Ålander, Apoteket AB (egenvård) & Sanja Pudar-Crnalic, Kronans Apotek (recept)
2015 Tone Andersson, Apotek Hjärtat (egenvård) & Emil Andreasson, LloydsApotek (recept)
2014 Johan Olofsson, BroApoteket (egenvård) & Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat (recept)