Pris för Bästa kundinsats på apotek

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci delar ut priset ”Bästa kundinsats på apotek”. Priset instiftades 2014 och var under de första fem åren uppdelat i två kategorier. Från 2019 är det ett pris. 

Med priset vill Sektionen för öppenvårdsfarmaci uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta.

Bedömningskriterierna är:

  1. Insatsen ska tydliggöra värdet av farmaceutisk kompetens på öppenvårdsapoteken
  2. Visa på förmågan att tänka ”ett steg längre” och leverera en lösning på ett kundproblem som resulterat i en bättre läkemedelsanvändning
  3. Kundmötet ska ha ägt rum under perioden 1 oktober 2022 – 1 oktober 2023.

Nominering:

Alla som arbetar på öppenvårdsapotek (fysiska eller digitala) och är medlemmar i Apotekarsocieteten kan nomineras. Kandidater som fått priset under de senaste fem åren är inte föremål för bedömning.

Fyll i formulär nedan för nominering senast 2023-10-07 till: annika.lundvall@apotekarsocieteten.se

Formulär för nominering till Bästa kundinsats på apotek 2023

Juryn som utser vinnaren består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Tidigare pristagare

2022 Shvan Mayi, Apoteket Kronan, Uppsala
2021 Jenny Larsson, Apotek Hjärtat ICA Maxi, Hälla i Västerås
2020 Samra Srndic, Apoteksgruppen, Najaden, Solna
2019 Matilda Persson, Apotek Hjärtat, ICA Maxi i Hässleholm
2018 Sanja Pudar Crnalic, Kronans Apotek (egenvård) & Sandra Yilmaz, Kronans Apotek (recept)
2016 Gustav Ålander, Apoteket AB (egenvård) & Sanja Pudar-Crnalic, Kronans Apotek (recept)
2015 Tone Andersson, Apotek Hjärtat (egenvård) & Emil Andreasson, LloydsApotek (recept)
2014 Johan Olofsson, BroApoteket (egenvård) & Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat (recept)