Pris för bästa kundinsats på apotek

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci införde 2014 inspirationspriser för bästa kundinsats på apotek inom de två kategorierna, recept och egenvård.

  1. Ett pris för en betydelsefull kundinsats inom det receptbelagda sortimentet på öppenvårdsapotek.
  2. Ett pris för en betydelsefull kundinsats inom egenvårdssortimentet på öppenvårdsapotek.

Syftet med dessa två inspirationspriser, om vardera 10 000 kronor, är att årligen lyfta fram och premiera en exceptionellt fin insats som utförts av en apoteksanställd under arbetstid i det vardagliga arbetet ute på ett öppenvårdsapotek. Vi vill lyfta fram exempel på fina insatser och premiera den fina inställning som många personer inom branschen har. Detta tror vi och hoppas vi stimulerar branschen till en fortsatt positiv utveckling där ett professionellt kundmöte står i fokus.

Juryn som utser de två vinnarna består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci.

Tidigare pristagare

2018 Sanja Pudar Crnalic, Kronans Apotek (egenvård) & Sandra Yilmaz, Kronans Apotek (recept)
2016 Gustav Ålander, Apoteket AB (egenvård) & Sanja Pudar-Crnalic, Kronans Apotek (recept)
2015 Tone Andersson, Apotek Hjärtat (egenvård) & Emil Andreasson, LloydsApotek (recept)
2014 Johan Olofsson, BroApoteket (egenvård) & Birgitta Wesslert, Apotek Hjärtat (recept)